Dim ysbryd y Nadolig yn Stadiwm Caerdydd

26 Rhagfyr 2013

Caerdydd 0 – Southampton 3

Adroddiad Gwenda Richards

Dyw pethau ddim yn edrych yn dda i dîm Caerdydd — ar y cae ac oddi arno. Dyw’r ffaith fod yr adar gleision wedi colli  ddim yn drasiedi mawr ond roedd y ffordd difflach wnaethon nhw chwarae y pnawn ma yn argoeli’n wael i weddill y tymor.

Mae’n siwr fod Malkay Mackay wedi dihuno y bore ‘ma yn gobeithio beth bynnag  fyddai’n digwydd  rhyngddo fe a Vincent Tan, y bydde’r tîm yn dangos ei  cefnogaeth iddo wrth chwarae gydag arddeliad, ysbryd a chipio o leiaf un pwynt.

Ond dim felna oedd hi. Mae’r canlyniad yma wedi ychwanegu at broblemau’r clwb ac yn gadael Caerdydd yn bumed  o waelod yr Uwchgynghrair. Fe welwyd protest yn erbyn y perchennog Vincent Tan cyn y gem ac roedd y stadiwm yn fôr o sgarffiau a hetiau glas. Ond ar ddiwedd y gem roedd cannoedd o  ffans wedi gadael a’r rhai oedd ar ôl yn  dechrau cwyno’n  aniddig . Dyna pa mor anwadal ac oriog mae ffans peldroed.

Tair gôl mewn cwarter awr

Dechreuodd pethau’n addawol gyda Frazier Campbell a Craig Noone yn cyfuno’n dda ar yr asgell dde a Noone yn croesi ond yn lle taro’r bêl i’r rhwyd saethodd Peter Whittingham ymhell dros y bar. Cyfle gorau Caerdydd wedi mynd yn ofer.

Jay Rodriguez yn curo Marshall

Jay Rodriguez yn curo Marshall

Dihunodd y Saints a dechre ymosod dro ar ol tro- ac amddiffyn Caerdydd yn methu cadw Jay Rodriguez rhag sleidio mewn ger y postyn pellaf a tharo ‘r bêl yn dwt. Chwe munud yn ddiweddarach roedd yn y cwrt cosbi eto i ergydio heibio i David Marshall. Doedd dim bai arno fe o gwbwl oherwydd doedd neb yn marcio Rodriguez. Ac yna cyn pen hanner awr o chwarae naeth Rickie Lambert y sgôr yn dair gôl i ddim.

O ddrwg i waeth

O ddrwg i waeth- Lambert yn sgorio’r drydedd

Roedd Southhampton yn chwarae’n fedrus ac yn chwarae’r bel i’w traed. Ateb Caerdydd yn rhy aml oedd cicio’r bêl i fyny’r cae gan obeithio bydde Campbell yn gallu gwneud rhywbeth gyda’r bêl. Ond mae angen mwy na jyst gobeithio y bydd na gamgymeriad neu ddau gan yr amddiffyniad. Doedd dim un o ergydion Caerdydd ar y targed.

Cafodd Andrew Taylor hunllef o gêm ac fe aeth o’r cae yn yr ail hanner – ond nid fe oedd yr unig un oedd yn methu rheoli’r bel ac roedd llawer iawn o gamgymeriadau yng nghanol y cae.

Frazier Campbell - angen cefnogaeth

Frazier Campbell – angen cefnogaeth

Roedd y tîm yn gweld eisiau Gary Medel yn sicr. Ennillodd Caerdydd llawer o giciau rhydd o amgylch y cwrt cosbi a nifer o giciau cornel hefyd ond er i Whittingham wneud ei orau i gael y bêl i Caulker, Campbell neu Cornelius, doedd y dacteg hon ddim yn gweithio heddiw.

Mae strategaeth Malky o gadw pethau’n dynn yn yn y cefn a rhwystro ‘r gwrhwynebwyr rhag sgorio ac yna chipio ambell i gôl wedi gweithio yn y gorffennol- ond y gwir yw bod angen sgiliau mwy medrus a mentrus i lwyddo yn y Uwchgynghrair . “I never felt more like singing the blues” oedd cân y ffans unwaith– roedd gêm heddiw yn ddigon i roi’r felan ar unrhywun!

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma