Dim Sŵn? Dim trafferth…

25 Hydref 2014

Adolygiad ‘Dim Sŵn’ o safbwynt artist Marged Rhys

Roeddwn i’n ffodus iawn o fod yn rhan o Ŵyl Sŵn unwaith eto eleni gyda fy mand gwerin amgen, Plu. Roedd hi’n sioc clywed bod yr ŵyl yn cael ei chwarteru o 200 band dros 4 diwrnod i 50 band dros ddiwrnod eleni, ond daeth y rhyddhad pan wnes i sylweddoli bod Plu yn un o’r bandiau lwcus fyddai’n cael llwyfan.

Gyda’r ŵyl yn mynd o nerth i nerth wedi ennill gwobr NME am yr ŵyl fach orau yn 2013, roedd hi’n benderfyniad dewr ar ran y trefnwyr i leihau’r ŵyl. Ond, i mi, roedd yn fersiwn llawer mwy ffres ac yn sicr yn fuddiol i’r bandiau.

Er mor hyfryd oedd cael chwarae yn Eglwys St John, Tregana y flwyddyn ddiwethaf, roedd hi’n bleser cael chwarae yn y Cardiff Fashion Quarter yng nghanol y brifddinas ddydd Sadwrn. Roedd y nifer bach o leoliadau, i gyd yng nghanol y ddinas, yn creu teimlad mwy cysurus i’r ŵyl gyda’i ganolbwynt ar Stryd Womanby. Dwi’n teimlo bod y fformat yma wedi cynnig mwy o hyblygrwydd i’r gynulleidfa fynd o un gig i’r llall heb orfod dewis a dethol rhwng bandiau a gwario gormod ar dacsis o un pen y ddinas i’r llall. Roedd yn sicr yn golygu bod llawer mwy o gynulleidfa yn ein gwylio ni.

Dwi’n teimlo bod yr ŵyl wedi sefydlu ei hun fel platfform cerddorol angenrheidiol i fandiau yng Nghymru erbyn hyn. Mae’n ŵyl i bobl sydd wir yn caru cerddoriaeth gael mwynhau’r gorau o Gymru a thu hwnt. Mae fel rhyw gam ymlaen o wyliau bychain yr haf a gigs y gaeaf ac mae sicr yn gyfle anhygoel i gerddoriaeth bandiau gyrraedd clustiau cynulleidfa newydd. Roedd hyn yn amlwg tra’n chwarae bnawn Sadwrn wrth sylwi ar lawer o wynebau diarth yn y gynulleidfa yn gwrando’n astud.

Er i’r ŵyl efallai golli ei mawredd y flwyddyn yma o ran maint a sylw dwi’n credu bod Dim Sŵn wedi bod yn llwyddiant. Buaswn i’n hoffi gweld yr un fformat yn digwydd o leiaf unwaith y flwyddyn yn yng Nghaerdydd gan ei fod fel arddangosfa o gerddoriaeth o gwmpas y brifddinas. Fedra I ddim aros nes cael cyfle i berfformio yn yr un nesaf gyda Plu.

Gwefan Sŵn a Soundcloud Plu

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma