Dim mynediad o dan ddeunaw

11 Mehefin 2015

Gan Ffion Lewis , Disgybl 6ed Dosbarth Ysgol Plasmawr.

Penwythnos yma, fe fydd 30,000 o bobl yn dod at ei gilydd ym Mharc Bute i fwynhau nifer o berfformwyr mawreddog y byd cerddoriaeth fel Annie Mac, Gorgon City, Skepta a DJ Fresh yn yr ‘X Music Festival’ sy’n cyrraedd i Gaerdydd dydd Gwener.

Yn ogystal â hwn, penwythnos diwetha fe wnaeth rhai o sêr y byd cerdd electronig sef Oliver Heldens, High Contrast a Alex Adair color festival stockshot images perfformio yn Splott Warehouse yng ngŵyl ‘Colour’ o flaen miloedd o glybwyr y ddinas. Mae’r ddwy ŵyl yma yn boblogaidd iawn efo pobl ifanc yng Nghaerdydd a bron wedi gwerthu mas, ond nid oes hawl i bobl ifanc o dan 18 fynd i’r digwyddiadau yma. Ond pam?

Rydw i’n ddisgybl 17 oed sy’n hoff iawn o’r gerddoriaeth yma ac yn mwynhau’r awyrgylch felly pam nad ydw i’n gallu mynd i’r digwyddiadau yma? Mae rhai o wyliau cerddoriaeth mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig sef Reading, Leeds, Glastonbury, Wireless a.y.y.b yn caniatáu pobl ifanc dros 16 i brynu tocynnau heb unrhyw fath o oruchwyliaeth felly beth yw’r gwahaniaeth gyda’r digwyddiadau yng Nghaerdydd?

Ers 1995, roedd Cardiff’s Big Weekend yn ŵyl boblogaidd iawn efo perfformwyr fel Cerys Matthews, Beverley Knight a Stereophonics yn adlonni’r cynulleidfaoedd efo mynediad am ddim i bawb , o bob oedran . Ond yn 2012, fe ddaeth y digwyddiad hon i ben.

Pan ofynon ni i Gyngor Caerdydd am pam stopiodd ‘Cardiff’s Big Weekend’, dywedon nhw fod diffyg arian oedd yr rheswm.

Pryzm Roedd y clwb ‘Oceana’, nawr o’r enw ‘Pryzm’, arfer cynnal nosweithiau dan 18 i gael profiad o glybio go iawn ond heb yr alcohol. Roedd pobl ifanc 13-17 oed yn gallu mynychu’r noson a digwyddodd yn eithaf cyson. Ond pan gaeodd Oceana, fe orffennodd y digwyddiad felly does dim llawer o ddigwyddiadau newydd a chyffrous i bobl ifanc o dan 18 yng Nghaerdydd erbyn hyn.

Dywedodd Erin Lewis sy’n 17 oed ac yn byw yng Nghaerdydd fod hi’n flin fod hi methu mynd i’r digwyddiad y penwythnos yma. “Dyw e ddim yn deg, mae’n edrych fel bod y penwythnos wedi greu ac yn apelio yn uniongyrchol atom ni ond efallai mae poeni am yfed alcohol mae’r trefnwyr a chadw trefn ar ID s ag ati trwy’r noson”.

Pan ofynnais i glwb Tiger Tiger ar Greyfriars Road am ei barn nhw ar ddigwyddiadau o dan 18, dywedon nhw fod e’n rhaid iddyn nhw fel pawb arall cadw at rheolau trwydded y sefydlaid.

Rydym wedi gofyn am ymateb gan y cwmni sy’n trefnu’r digwyddiad y penwythnos hon ond does dim ymateb hyd yn hyn.

Pan ofynnon ni i Gyngor Caerdydd, dywedon nhw fod e lan i drefnwyr y digwyddiad ac efo ddim i wneud efo’r trwyddedau.

Felly, fydd na ddim lle i bobl oedran fi yn yr wyl dros y penwythnos i ddod ond mae yna fwlch glir yn y farchnad i greu digwyddiad newydd sbon i adloni oedrannau 16+.

Efallai yn y dyfodol fydd trefnwyr yn cymryd y ffaith yma i fewn i ystyriaeth ac yn greu mwy o digwyddiadau berthnasol i cynulleidfaoedd bobl ifanc Caerdydd.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma