Dillad Yn “Swisho” ym Mhenarth

29 Ebrill 2014

Datganiad Achub y Plant

Dewch i Benarth i swisho gyda changen Achub y Plant ym Mhenarth nos Iau nesa.

Mae cangen yr elusen ym Mhenarth wedi trefnu digwyddiad ‘Swish Ffasiwn’ yng Nghlwb Ceidwadwyr Penarth nos Iau yr 8fed o Fai. Thema’r noson yw dillad ail law o safon uchel all ychwanegu rhyw chwa o fywyd newydd i’ch cwpwrdd dillad chi.

Sefydliwyd cangen Achub y Plant Penarth yn 2005 yn dilyn y Tsunami yng nghefnfor India yn 2004. Pan welodd Caroline Williams yr argyfwng ar y teledu fe gafodd ei hysgogi i ymateb ac i wneud rhywbeth yn lleol, a dyna benderfynu sefydlu cangen leol o Achub y Plant a mynd ati i godi arian.

Cynhaliodd y gangen  ei digwyddiad cyntaf i godi arian yn Neuadd Masonig Penarth yn 2005 yn mis Gorffennaf, sef Dawns Fawr i’r Elusen. Bellach mae’r gangen wedi codi dros £35,000 o bunnoedd ar gyfer yr elusen.

Mae Emma Berry yn aelod ar hyn o bryd gyda’r gangen ac mae Emma a’r sylfaenydd Caroline Williams yn gweithio’n ddyfal i baratoi ar gyfer y digwyddiad swisho yr wythnos nesaf yng Nghlwb y Ceidwadwyr ar yr 8fed o Fai.

“Fe benderfynom ein bod ni am drefnu digwyddiad swisho gan ein bod ni i gyd yn mwynhau siopa a chwrdd â ffrindiau. Mae’r digwyddiad yma yn gyfle i gymdeithasu, i drio dillad ymlaen ac i gael hwyl. Mae o hefyd yn gyfle i adfywio’r cwpwrdd dillad am y nesaf peth i ddim.Ryda ni’n croesawu pob math o ddillad o dopiau, trwseri, ffrogiau, tlysau popeth sydd o safon dda.

“Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i rywun arall ddod o hyd i drysor o ddilledyn ail law i’w hunain. Rwy’n siwr y bydd y digwyddiad yn arbennig ac yn ffasiynol,ac i bawb sydd yn dod fe gawn nhw wydraid o siampen a chanapes a byddant yn cael eu sbwylio!

Bydd gyda ni ocsiwn “ffrogiau gorau” ar y noson a raffl ac mae gyda ni wobrau arbennig iawn.”

Yvonne Evans y cyflwynydd tywydd ar S4C ac ar raglen Prynhawn Da sydd yn agor y digwyddiad ac fe fydd hi’n dod â thrysorau ei hunan gyda hi i’w cyfnewid hefyd. Mae’r cyflwynydd newyddion BBC Lucy Owen hefyd wedi rhoi sgert gan y cynllunydd Vivienne Westwood ar gyfer y digwyddiad.

“Dewch bobl Caerdydd ar Fro, cymerwch olwg yn eich cypyrddau dillad a dewch â’ch dillad atom ni. Rwy’n credu y bydd hi’n noson dda o hwyl a ffasiwn i bawb.” Meddai Emma Berry.

Drysau’n agor am 7yh – 10yh.

Tocynnau yn £10, gallwch gyfnewid tri dilledyn am gost eich tocyn.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma