Dileu Dosbarth Cymraeg Newydd: Cyfarfod Brys

25 Awst 2015

Neges gan Ymgyrch TAG

Annwyl Bawb

Efallai bod rhai ohonoch wedi clywed bod y Cyngor wedi canslo’r dosbarth Cymraeg a addawyd inni, gyda dim ond ychydig ddiwrnodau i fynd cyn y tymor newydd.

Roedd yna fore agored wedi’i drefnu ar gyfer y 4ydd o Fedi gyda’r addewid o’r dosbarth yn dechrau’r wythnos wedyn.

Mae’r sefyllfa yn anghredadwy ac yn gwbl annerbyniol, hyd yn oed o ystyried ymddygiad gwarthus y Cyngor dros y ddwy flynedd diwethaf.

Rydym wedi penderfynu cynnal cyfarfod brys – os ydym yn gwneud digon o stŵr a sŵn, a chreu digon o embaras, mae dal gobaith inni wyrdroi’r penderfyniad.

Doedd y Cyngor ddim hyd yn oed wedi rhoi gwybod i’r rhieni sydd am ddanfon eu plant i’r dosbarth!

Manylion y cyfarfod: 8.30yh yn Nhafarn y Cornwall, Grangetown, Nos Fercher Awst 26.

Gorau oll os oes modd ichi helpu o flaen llaw am 7yh i ddosbarthu taflenni – rydym yn ymgynnull ar bwys Byddin yr Iachawdwriaeth ar waelod Corporation Rd.

Hwyl

Jo a Huw

https://www.facebook.com/ymgyrchtag

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma