Digwyddiad i blant ysgol feithrin

10 Medi 2014

Mae sêr y sgrin yn ymweld â Llandaf i gwrdd â phlant ysgol meithrin y ddinas. Bydd Sam Tân yn gwneud ymddangosiadau trwy gydol y dydd ar 19 Medi yn Siop Lyfrau CBAC.  Yn ogystal, bydd Gareth a Trystan, cyflwynwyr Cyw S4C yn galw mewn o 1.30pm tan 2.30pm i ddifyrru’r plant gyda stori a chaneuon.

Mae gwahoddiad i rieni, plant ac athrawon i ymweld â Siop Lyfrau CBAC yn Llandaf rhwng 9.30am a 4.30pm ar lle bydd amrywiaeth o lyfrau, jig-sos a theganau cyfrwng Cymraeg ar gael.  Mae llyfrau dwyieithog ar gael hefyd i helpu rhieni sydd ddim yn siarad Cymraeg. 

Bydd cwsmeriaid sy’n prynu nwyddau ar gyfer plant meithrin yn cael gostyngiad o 10%.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma