Digon at ddant pawb yng ngŵyl Llên Plant Caerdydd

8 Ebrill 2014

Gŵyl Llên Plant Caerdydd, 8-13 Ebrill 2014 

Gan Lois Gwenllian

Yr wythnos hon, bydd cyfle i ni ymgolli ym myd llenyddiaeth plant ledled y ddinas oherwydd bod Gŵyl Lên Plant Caerdydd yn cael ei chynnal.

Bydd torreth o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneg yn digwydd ym mhob cwr o’r ddinas gyda chanolbwynt y cyffro yn digwydd reit yng nghanol y ddinas dan lygaid craff gwarchodwyr y castell – Mwnci, Pelican, Udfil, Racŵn a Llew – Criw Gŵyl Llên Plant Caerdydd.

Bydd pob math o sesiynau yn cael eu cynnal gyda gweithdy jôcs gyda Daniel Glyn, gweithdy ysgrifennu i oedolion ifanc gyda Ceri Elen, gweithdy gyda Huw Aaron arlunydd Y Lolfa, a darlleniadau gan awduron ifanc addawol Cymru fel Casia William (Ceffyl Rhyfel, Sgrech y Môr). Rhywbeth at ddant pawb.

Ond nid ar gyfer plant mae’r ŵyl, bydd sesiynau ar gyfer oedolion hefyd. Ymhlith y sesiynau hynny bydd Dr Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd yn cynnal sgwrs am un o nofelau plant enwocaf y Gymraeg, Teulu Bach Nantoer. Cefais i’r cyfle i’w holi am y sgwrs ac am bwysigrwydd yr ŵyl i Gaerdydd.

            Wrth ddarllen, rydan ni’n datblygu syniadau am yr hyn ydan ni, ac i bwy a i ble ydan nin perthyn. Ar ddechrau’r 20 ganrif roedd nofelau fel Teulu Bach Nantoer yn mynd atin fwriadol i annog y darllenydd i deimlo ei fod yn perthyn i Gymru ac i ymfalchïo yn ei diwylliant ai hiaith. Bydd y sgwrs yman gofyn pa le sydd i’r nofel hon, a rhai o nofelau eraill ein plentyndod, yn yr 21ganrif.

Ac mae’r ffordd rydyn ni’n defnyddio nofelau wedi newid yn arw ers dyddiau cyhoeddi nofel Moelona. Bellach mae llawer o’n hoff gymeriadau o lyfrau yn raglenni teledu neu’n ap rhyngweithiol ar gyfrifiadur llechen. Ydy’r traddodiad o ymgolli mewn llyfr mewn perygl?

            Nac ydi! Os byddwn yn parhau i fuddosddi er mwyn datblygu amrywiaeth eang o lyfrau safonol a deniadol gobeithio na fydd perygl ir pleser o ddarllen ddiflannu. Bydd arferion darllen yn newid gyda datblygiad e-lyfrau a dulliau amlgyfrwng o adrodd stori. Ond bydd angen straeon arnon ni o hyd. Nid sgil yw darllen, nid ymarfer llythrennedd ydan ni wrth agor llyfr, ond agor ein dychymyg i bosibiliadau dibendraw.

Felly pa mor bwysig ydy’r ŵyl i Gaerdydd? “Mae llyfrau plant yn fyd lliwgar a hudolus, ac mae’n arbennig o bwysig ein bod fel prifddinas yn dathlu’r amrywiaeth o lyfrau, Cymraeg a Saesneg, sydd ar gael.” oedd ei sylw, ac ychwanegodd “Dyma gartref Roald Dahl a Gwasg y Dref Wen a thrwy gynnal yr ŵyl hon gobeithio y byddwn yn annog rhagor o blant i fwynhau darllen.”

Felly ewch da chi! Mae byd cyffrous yn eich disgwyl tu mewn i gloriau di-ri Gŵyl Llên Plant Caerdydd!

Am restr lawn o ddigwyddiadau’r ŵyl, ewch i http://gwylllenplantcaerdydd.com/

Diolch i Dr. Siwan Rosser am roi ei hamser i ateb ein cwestiynau.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

[…] clasuron plant Cymru a nofelau newydd i bobl ifanc yn Gwyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd (ac adolygiad helaeth yn Barn Rhif 616, Mehefin 2014 gan Lowri Haf […]