Diffyg Cysondeb Morgannwg

1 Mehefin 2015

Mae’r tymor pêl-droed a rygbi wedi dod i ben – Hywel Owen sy’n adrodd ar wythnosau cyntaf tymor criced Morgannwg …

Bu mis cyntaf y tymor yn un addawol ar y cyfan i Forgannwg. Yn y bencampwriaeth pedwar diwrnod mae’r sir yn parhau’n ddiguro yn dilyn pedwar gêm gyfartal ac un fuddugoliaeth.

Yn y gêm gyntaf yn erbyn Swydd Gaerlŷr sgoriodd Morgannwg 513 am 9 wiced gyda Will Bragg yn sgorio 120 a  Jacques Rudolph 111. Roedd gobaith am fuddugoliaeth ond llwyddodd cyn-chwaraewr Morgannwg Mark Cosgrove i sgorio 59 heb fod allan i achub y gêm i Gaerlŷr.

Ergyd i Forgannwg cyn y gêm hon oedd y newyddion y byddai’r bowliwr Michael Hogan yn colli gemau agoriadol y sir. Yn sgîl hyn, arwyddwyd y bowliwr Andy Carter o Swydd Notts ar fenthyg am fis. Roedd perfformiad addawol gan Carter gan gymryd pedair wiced am 95 ym matiad cyntaf Caerlŷr.

Er y bu sawl perfformiad da yn y gêm hon, mae’n siŵr y byddai Morgannwg ychydig yn siomedig na lwyddwyd i guro Caerlŷr wrth ystyried fod y sir honno wedi bod ar waelod y bencampwriaeth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Surrey oedd y gwrthwynebwyr nesaf yng Nghaerdydd a denwyd y wasg o bell ac agos i’r gêm hon yn sgîl presenoldeb un chwaraewr – Kevin Pietersen. Erbyn hyn wrth gwrs rydym yn ymwybodol na fydd Pietersen yn chwarae eto i Loegr.  Fodd bynnag, adeg y gêm hon canol Ebrill roedd Pietersen yn benderfynol o adennill ei le yn nhîm Lloegr. Er hyn dim ond 19 sgoriodd Pietersen ym matiad cyntaf Surrey a 53 heb fod allan yn yr ail fatiad.

Er mai Pietersen oedd wedi denu’r sylw cyn y gêm dau o fatwyr eraill Surrey fu’n serennu yn yr haul yn Stadiwm SWALEC. Cafwyd batiad gwych o 200 heb fod allan gan Steven Davies ac hefyd 149 gan y batiwr o Sri Lanka Kumar Sangakkara. Yn ddi-os, Sangakkara fu un o chwaraewyr gorau’r byd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac roedd yn bleser ei weld yn batio. Rhaid nodi hefyd ei fod hefyd yn barod iawn  i gael ei lun wedi ei dynnu gyda’r cefnogwyr ac arwyddo llofnodion a hynny yn dilyn batiad hir.

Rhaid canmol Morgannwg am sicrhau gêm gyfartal a hynny ar ôl sgôr enfawr Surrey o 563 am 7. Cafwyd batiad gwych o 101 heb fod allan gan Craig Mechede.

Mewn cyferbyniad i gêm Surrey roedd yr ornest nesaf yn erbyn Swydd Derby yn ddigon difflach a hynny yn bennaf oherwydd y tywydd gwael ddechrau mis Mai. Ond y newyddion calonogol i ddilynwyr Morgannwg oedd bod Michael Hogan wedi dychwelyd i’r tîm yn dilyn ei anaf.

Bydd y gêm hon yn cael ei gofio yn bennaf am yr anghydweld a fu rhwng y ddau dîm ar ôl i Derby gyhuddo Morgannwg o beidio chwarae o fewn ysbryd y gêm wrth gau ei batiad yn gynnar gan rwystro Derby rhag sicrhau pwyntiau bonws. Roedd Derby o’r farn fod Morgannwg wedi gwneud hynny i osgoi colli pwyntiau am fowlio eu pelawdau yn araf. Ond nid oedd unrhyw sicrwydd y byddai Derby wedi sicrhau’r  pwyntiau bonws beth bynnag ac roedd gan Forgannwg pob hawl i fod yn greadigol a cheisio ennill y gêm. Rwy’n weddol sicr y byddai Morgannwg wedi llwyddo i ennill pe fyddai’r tywydd wedi bod yn ffafriol ond rhaid oedd bodloni ar gêm gyfartal arall.

Yr un oedd y canlyniad yn y gêm nesaf yn erbyn Swydd Caint ond y tro hwn bu Morgannwg yn lwcus i ddianc gyda gêm gyfartal. Sgoriodd Bragg 104 a llwyddodd Hogan i gymryd 5 wiced am 71. Ond yn yr ail fatiad wrth geisio cyrraedd targed o 404, llwyddodd Morgannwg i osgoi colli o drwch blewyn a hynny yn sgîl cyfraniadau clodwiw gan Cosker a sgoriodd 69, Ingram 51, Wagg 51 a Lloyd 43 heb fod allan.

Yn dilyn pedair gêm gyfartal, llwyddwyd i guro Essex yn y gêm nesaf yng Nghaerdydd o 89 rhediad. Roedd hwn yn berfformiad arbennig gan Forgannwg a chafwyd cyfraniadau pwysig gan Rudolph (82), Machede (68), Wallace (79) tra bod mwyafrif y bowlwyr wedi serennu yn enwedig Hogan a Wagg.

Felly, ar ôl pum gêm yn y Bencampwriaeth mae Morgannwg yng nghanol y tabl a’r gobaith yw fydd y perfformiadau addawol yn parhau

Canol Mai dechreuodd Morgannwg ei ymgyrch yn y gystadleuaeth 20 pelawd. Yn yr un modd â’r llynedd mae’r gystadleuaeth hon yn cyd-fynd â’r Bencampwriaeth gyda mwyafrif y gemau yn cael eu chwarae ar nosweithiau Gwener.

Cafwyd buddugoliaeth wych yn erbyn Surrey yn yr Oval. Gwelwyd Morgannwg yn sgorio 240 – sgôr uchaf y sir yn y gystadleuaeth erioed gyda chyfraniadau clodwiw gan Ingram (61), Rudolph (62) a Cooke (46 heb fod allan). Llwyddodd Surrey i gyrraedd 215 ond yr oedd y nod yn ormod iddynt gyda Cosker yn cymryd pedair wiced gan sicrhau buddugoliaeth i Forgannwg o 25 rhediad.

Mawr oedd y disgwyl felly ar gyfer gêm gyntaf Morgannwg adref yn y gystadleuaeth 20 pelawd wythnos yn hwyrach yng Nghaerdydd. Fodd bynnag colli bu’r hanes yn erbyn Essex. Nid oedd sgôr Morgannwg o 144 am 8 yn ddigon wrth i Essex ennill yn gyfforddus o 5 wiced. Er i Morgannwg golli roedd yn bleser gweld y batiwr rhyngwladol Ravi Bopara yn sgorio 81 heb fod allan i Essex.

Siom pellach oedd colli  yn erbyn Swydd Hampshire yn stadiwm SWALEC Llwyddwyd i gyfyngu Hampshire i gyfanswm o 148 am 8 yn dilyn bowlio gwych gan Wagg, Hogan a’r chwaraewr tramor newydd o Dde’r Affrig, Wayne Parnell. Ond roedd Morgannwg mewn trafferth ddybryd wrth fatio gan fod yn 12 am 3 wiced ar un adeg. Er bod Rudolph a Wallace wedi batio’n dda gwelwyd Morgannwg yn colli o 21 rhediad.

Bydd yn rhaid i Forgannwg wella neu gellir anghofio unrhyw obaith o lwyddiant yn y gystadleuaeth 20 pelawd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma