Dewis Cynllun Pad Sblasio Parc Fictoria

26 Ionawr 2016

Pad Sblasio rhif 2 a gafodd y nifer fwyaf o bleidleisiau mewn ymarfer cysylltu cyhoeddus diweddar ar welliannau i Barc Fictoria.

Cafodd y dewis hwn 74.7% o’r pleidleisiau mewn pleidlais a oedd yn cynnwys 1,035 preswylydd. Roedd pobl yn bwrw pleidlais ar dudalen ar wefan Cyngor Dinas Caerdydd ac mewn Blwch Pleidleisio yn arddangosiad y prosiect yn Llyfrgell Treganna.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Bob Derbyshire:

“Mae’r ffaith bod dros fil o bobl wedi cymryd rhan mewn pleidlais a oedd yn agored am lai na phythefnos yn dangos cymaint yw’r gefnogaeth gymunedol i’r datblygiad.

“Mae’n wych bod cymaint o bobl wedi cymryd rhan, a byddwn yn manteisio ar bob cyfle i gysylltu â’r gymuned leol a phreswylwyr ar draws y ddinas fel bod pawb yn teimlo’n rhan o’r hyn sy’n digwydd yn y parc.

“Mae enillydd clir, a gallwn symud ymlaen â’r cynlluniau i greu’r atyniad newydd ar gyfer plant ym Mharc Fictoria.”

Rhagwelir y bydd y parc dŵr yn agor fis Mai nesaf yn barod erbyn tymor yr haf.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma