Awgrymwch eich newyddion. Cefnogwch eich cymuned.

Mae Storini yn offeryn newydd sy'n eich galluogi i awgrymu'r newyddion o'ch cwmpas. Cadwch gofnod o'ch adroddiadu a chynyddwch eich enw da wrth i chi gefnogi eich cymuned.

Storini

Chi yw'r gohebydd

Defnyddiwch wefan neu apiau ffôn clyfar Storini i anfon adroddiadau - yn fawr a bach - at eich papur cymunedol lleol.

Newyddiadurwyr lleol yn ysgrifennu'r stori

Bydd eich tîm newyddion lleol yn creu storiau gwell pan fydd yr holl gymuned yn eu helpu i wybod beth sy'n digwydd.

Cyhoeddwn a rhannwn gyda'n gilydd

Pan gaiff eich adroddiad ei gynnwys mewn stori a gaiff ei chyhoeddi, fe gewch chi gydnabyddiaeth ar ffurf eich enw chi a rhywun arall wrth y stori, ynghyd â dolen at eich gwefan neu gyfeiriad Twitter.