Dewch i gefnogi Tafwyl!

18 Mai 2015

DSC_7897Mae Tafwyl yn ei ôl eto ac yn fwy ac yn well nag erioed. Mae’r dyddiadau’r wŷl wedi ei gadarnhau a rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod yr wŷl wych yma yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod eleni.  Dyddiad yr wŷl i roi yn eich dyddiaduron yw Sadwrn 4ydd a Sul y 5ed o Orffennaf.

Llynedd roedd Tafwyl 2014 yn hynod o boblogaidd gyda chynulleidfa o dros 16,500 yn mynychu ar y dydd. Bwriad Tafwyl 2015 ydi adeiladu ar y llwyddiant yma gan sicrhau bod safon yr wŷl yn cael ei gynnal dros y ddau ddiwrnod eleni. Rydym angen gwirfoddolwyr cyfeillgar a brwdfrydig i ymuno a’r tîm a gallaf eich sicrhau ei fod yn brofiad bythgofiadwy. Dyma oedd gan ambell i wirfoddolwyr llynedd i ddweud am eu profiad.

“Roedd trefniadau yr wŷl yn ddi-fai. Pawb yn ein cyfarch yn gyfeillgar a phopeth wedi ei baratoi’n drylwyr ar ein cyfer. Profiad gwych cael gwirfoddoli a chymdeithasu gyda phobol o bob oed yn y ddinas. Yn sicr mi fydda i’n gwirfoddoli eto.”  Ceren Roberts

Mae’r cyfleoedd i wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd yn gymharol brin, felly dyma gyfle gwych i fod yn rhan ganolog o un o ŵyl fwyaf cyffrous y brifddinas, yn ogystal â chynnig profiad gwaith, cyfle i ymarfer eich Cymraeg a chyfle prin i wirfoddoli’n Gymraeg yng Nghaerdydd.

Byddwn yn chwilio am stiwardiaid dros y ddau ddiwrnod gan gymryd unai slot:

10.30yb – 16.00yp neu  15.30yp – 21.00yh.

Unwaith eto bydd Tafwyl yn cael ei gynnal y flwyddyn hon yng ngerddi hyfryd y Castell yng Nghaerdydd o 11.00yb tan 21.00yh.  Bydd Ywain Gwynedd, Kizzy Crawford, Swnami a Gwenno ymhlith y bandiau yn diddanu ar y Brif Lwyfan dydd Sadwrn, gyda Geraint Jarman, Candelas, HMS Morris a Cowbois Rhos Botwnnog yn ymuno â’r parti ar ddydd Sul.

Draw ar y llwyfan acwstig, Meic Stevens, Gentle Good, Sorella, Gwyneth Glyn a Huw M fydd ymhlith y cerddorion talentog. Eto eleni mae mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim.

Fel diolch bydd taleb o £10 ar gyfer bwyd i chi i’w wario ar fwyd blasus yn unai Bankok Cafe (Thai), Ffwrnes (Pizza), Grazing Shed (Byrgyrs), Onest (Bwyd iach), Parsnipship (llysieuol), Welsh Creperie neu yn Meat and greek (bwyd Groegaidd). Byddwn hefyd yn darparu crys-t Tafwyl, byrbrydau bach a diod meddal yn ystod y sifft.

Mi fuasai’n wych eich cael chi yn yr Ŵyl! Cliciwch http://bit.ly/gwirfoddoli-2015 i gofrestru. Gyda dau ddiwrnod i lenwi y flwyddyn hon, rhannwch y neges gyda phawb i’n helpu ni sicrhau bod yr wŷl arbennig, hynod bwysig yma yn mynd o nerth i nerth.

Ni fyddai modd cynnal yr ŵyl heb eich help chi!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma