Dewch â’ch Dawn i Gaerdydd Ddydd Sul

13 Mehefin 2014

Cyfle i drigolion talentog Caerdydd i ddangos eu dawn mewn cyfres newydd a fydd yng Nghaerdydd ddydd Sul.

Datganiad S4C.

Mi fydd Llwyfan Bach S4C yn dod i ganol Caerdydd ar ddydd Sul 15 Mehefin er mwyn rhoi cyfle i chi serennu ar deledu.

Cyfres newydd S4C ar gyfer yr hydref yw Llwyfan. Dyma sioe a hanner sy’n gymysgedd o berfformiadau newydd a hen glasuron yng nghwmni artistiaid a pherfformwyr cyfarwydd, ac wynebau newydd hefyd.

Ac yn rhan o hwyl y gyfres bydd Llwyfan Bach, sef y lle i chi gael diddanu’r genedl.

Bydd Llwyfan Bach yn teithio hyd a lled Cymru yn ystod yr haf, yn glanio ar y stryd fawr, mewn digwyddiadau lleol, neu yn y ganolfan siopa, ac yn rhoi cyfle i chi gamu i’r golau a pherfformio ar S4C.

Ac ar ddydd Sul 15 Mehefin mi fydd y llwyfan yn glanio ar Yr Ais, neu yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant yng Nghaerdydd.

Aled Hall, un o’r Tri Tenor Cymru, sy’n arwain y Llwyfan Bach, S4C - Llwyfan Bach - Aled Hall“Rydym yn chwilio am dalentau o bob math. Yn unigol, neu mewn grŵp. Yn ganu, dawnsio, neu reidio beic un olwyn wrth jyglo bananas – ni moyn e i gyd! Ond yn bennaf oll, ni moyn iddo fe fod yn sbort! Felly dewch draw, dangoswch eich dawn. Ac efallai bydd eich perfformiad chi yn cael ei dangos yn rhan o’r gyfres Llwyfan!”

Felly, os ydych chi’n gallu canu, dawnsio, jyglo neu gydag unrhyw dalent o’r rhyfedd i’r syfrdanol, dewch draw i’r Llwyfan Bach yn ganol y siopau yng Nghaerdydd!

E-bostiwch llwyfan@rondomedia.co.uk neu ffoniwch 02920 223 456 am ragor o wybodaeth.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma