Dewch a gwên i’r byd – gwisgwch siwmper wlân glyd!

25 Tachwedd 2013

Mae’r defaid Cymreig yma’n barod ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant ar Rhagfyr 13eg – ydych chi?!

Mae Achub y Plant eisiau i bobl Caerdydd wisgo siwmper Nadolig ar ddydd Gwener, Rhagfyr 13eg a thalu £1 am gael gwneud. Bydd yr arian yma’n cael ei ddefnyddio gan yr elusen i barhau a’i gwaith o helpu plant ar draws y byd.

Aeth Swyddog y Cyfryngau Achub y Plant, Sara Gibson o Gaerdydd, i fferm ei theulu yn Llanddewi Brefi, Ceredigion, i dynnu’r lluniau gan roi’r defaid yn eu siwmperi arbennig gyda help ei hewythr.

“Mae rhoi siwmper ar ddafad llawer yn anoddach na’r disgwyl,” meddai Sara, sy’n gweithio yn swyddfa’r elusen ar Heol y Gadeirlan. “Ro’dd yn rhaid i ni godi eu coesau i mewn i’r breichiau arbennig, ond roedden nhw’n hirach na’r disgwyl. O ganlyniad ro’dd y defaid yn baglu dros bob man, ac fe lwyddodd un i wneud roly-poly yn y pen! Ac er i ni lwyddo i roi’r siwmperi ar gefn y defaid, ro’n nhw’n llithro i ffwrdd yn syth bin wedyn. Dwi’n addo na chafodd yr un ddafad ei niweidio tra’n paratoi ar gyfer y lluniau! Ond roedd yn ffordd hwyliog o godi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant.”

I gofrestru ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig, neu am fwy o fanylion, ewch i wefan www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma