Defnyddiwch eich Lleisiau i ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas

29 Ionawr 2014

Yn ystod mis Chwefror a Mawrth, bydd Chapter a good cop bad cop yn teithio ar hyd a lled Cymru i chwilio am bobl a chanddynt dalentau lleisiol anarferol a chudd i berfformio yn eu cynhyrchiad: Lleisiau / Voices. Mae’r cynhyrchiad yn un o ddigwyddiadau rhaglen Gŵyl 100 Dylan Thomas, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

Dywedodd Richard Huw Morgan o good cop bad cop:

“Rydym yn chwilio am bobl sy’n defnyddio eu lleisiau bob dydd wrth eu gwaith neu bobl a chanddynt hobïau sy’n golygu eu bod yn defnyddio’u lleisiau mewn rhyw ffordd. Arwerthwyr, bugeiliaid, galwyr bingo neu werthwyr papurau newydd, er enghraifft. Neu fe allech chi fod yn defnyddio’ch llais mewn parti cyd-adrodd, neu i ganu penillion neu ganu pwnc.”

Os oes gennych dalent lleisiol anarferol, felly, beth am ymuno â ni yn ystod y diwrnod agored yn Chapter ar ddydd Sadwrn 1af Chwefror o 11yb tan 5.00yh i gyflwyno’ch talent i’r genedl!

Os na fyddwch yn gallu mynychu’r sesiwn, bydd cyfle i chi wneud clyweliad ar-lein, yn ddigidol. Bydd detholiad o’r darnau hyn hefyd yn cael eu cynnwys yn y cyflwyniad byw – felly hefyd gyfraniadau wedi’u creu’n benodol gan gyfranwyr yn Efrog Newydd, Seland Newydd a lleoliadau eraill yng Nghymru.

Caiff Lleisiau / Voices ei berfformio yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, rhwng yr 8fed a’r 10fed o Fai, 2014. Bydd y perfformiadau hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan rai o leisiau adnabyddus Cymru, o fyd cerddoriaeth, ffilm, teledu, a pherfformio – ond rydym yn awyddus i sicrhau taw lleiafrif fydd y rhain! Nod Lleisiau / Voicesyw dod o hyd i leisiau gwahanol, newydd, sy’n gwneud i ni ystyried ein cenedl mewn ffordd wahanol.

Bydd y perfformiadau byw hefyd yn cael eu darlledu mewn manylder uwch ar y rhyngrwyd a byddwn yn annog ein lleoliadau partner a chymdeithasau, clybiau a sefydliadau Cymreig ledled y byd i gyflwyno’r digwyddiad ac i’w rannu gyda’u cynulleidfaoedd nhw. Bydd Lleisiau / Voices yn darlledu doniau lleisiol Cymru i’r byd.

Llun: John Rowley o good cop bad cop gan Cathy Boyce

www.facebook.com/Lleisiau

Twitter: @capeldu @chaptertweets #gcbcLleisiau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma