Dechreuad campus i Russell Slade

19 Hydref 2014

Caerdydd 2 Nottingham Forest 1

Gan PDWB

Buddugoliaeth galonogol iawn i Gaerdydd ac i Russell Slade yn ei gêm gyntaf fel rheolwr newydd.  Dim ond am gwpl o wythnosau mae Slade  wedi bod gyda’r chwaraewyr ond yn barod mae’n bosib gweld gwelliannau mawr. Roedd e fel chwa o awyr iach i weld Caerdydd chwarae fel tîm, gyda siâp a gyda thactegau synhwyrol. Dw i ddim wedi gweld yr Adar Gleision yn chwarae gyda’r math yma o hyder ers dros flwyddyn ac roedd e’n hyfryd i weld y tîm chwarae fel ‘sen nhw’n mwynhau ‘r gem ‘to am y tro cyntaf ers achau.

Gyda Chaerdydd yn dechrau gyda thempo  ac yn pasio’r bel yn slic ro’n nhw’n hala Forest, a oedd heb golli’r tymor ‘ma, i edrych yn gyffredin iawn. Doedd e ddim yn sioc i weld y tîm gartre yn mynd ar y blaen trwy gôl dda gan Macheda ar ôl ugain munud .

Macheda yn tanio'r bêl i'r rhwyd

Macheda yn tanio’r bêl i’r rhwyd

Rhaid dweud y gallai pethau fod wedi bod yn wahanol iawn munud ynghynt tasai Craig Noone ddim rywsut wedi achub Caerdydd ar y lein pan oedd gôl i Forest yn edrych yn anochel.

A daeth gôl arall i Gaerdydd pum munud wedi hyn pan sgoriodd Whittingham o ugain llathen. Fallai y bydd gol geidwad Forest yn teimlo y dylai wedi gwneud yn well gyda’r ddau gôl ond ‘sdim dwywaith roedd chwarae Caerdydd yn haeddu bach o lwc.

Yn yr hanner cynta roedd sawl chwaraewr Caerdydd yn chwarae eu gem gorau’r tymor. Roedd e’n dda i weld Le Fondre yn dangos ei ddoniau o’r diwedd, a dangosodd chwaraewyr eraill fel Macheda, Whittingham, Gunnarson a Pilkington bod nhw’n gallu chwarae i safon uchel hefyd. Ar adegau roedd e fel gweld tîm hollol newydd.

Peter Whittingham yn cael ei gêm orau'r tymor yma

Peter Whittingham yn cael ei gêm orau’r tymor yma

Gwnaeth Forest yn well ar ôl yr egwyl ond parhaodd Caerdydd i chwarae gyda disgyblaeth. Yn y gorffennol diweddar basai’r cefnogwyr yn disgwyl i bethau cwmpo’n rhacs unrhyw funud ond yn y gêm ‘ma roedd ‘na deimlad gwahanol yn yr awyr. Roedd y tîm gartre yn chwarae fel ‘sen nhw’n gwybod beth o’n nhw’n gwneud. Profiad newydd iddyn nhw – a’r dorf.

Er gwaetha gorfod chwarae’r chwarter awr olaf gyda Craig Noone druan yn  amddiffyn  a chydag ambell un yn y dorf siŵr o fod yn meddwl y gwaetha pan sgoriodd Forest jyst cyn y diwedd, llwyddodd Yr Adar Gleision i gadw’r ymwelwyr draw i sicrhau dechreuad da i ‘r rheolwr newydd.

Russell Slade yn llongyfarch y chwaraewyr

Russell Slade yn llongyfarch y chwaraewyr

Ar ôl y chwiban olaf roedd e’n dda i glywed canmoliaeth fawr i’r chwaraewyr gan y dorf. Ac roedd Russell Slade ar y cae hefyd, yn dathlu gyda’i chwaraewyr ac yn cyfnewid cymeradwyaeth twymgalon gyda’r cefnogwyr.

Un wennol ni wna wanwyn ond fallai, gyda’r perfformiad da ‘ma, mae ‘na arwyddion bod ‘na wanwyn rownd y gornel.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma