Dechrau cymysglyd i dymor Morgannwg

23 Mai 2014

gan Hywel Owen

Yn ddiweddar roedd criced yn denu’r sylw eto yn sgîl llwyddiant Stadiwm SWALEC i ddenu gêm gyntaf y Lludw y flwyddyn nesaf. Newyddion cyffrous yn wir i bawb sy’n ymddiddori yn y gamp yng Nghaerdydd a ledled Cymru. Yn ddi-os bu’r blynyddoedd diwethaf yn rhai anodd a rhwystredig iawn i gefnogwyr Morgannwg. Er bod Stadiwm SWALEC wedi datblygu i fod yn leoliad rheolaidd ar gyfer gemau rhyngwladol nid yw hynny wedi cyd-fynd gyda llwyddiant i dîm Morgannwg. Ond daeth tro ar fyd ddiwedd tymor ddiwethaf gyda thaith i Lords i rownd derfynol y gystadleuaeth 40 pelawd. Er mai colli fu hanes Morgannwg roedd cyrraedd  y rownd derfynol yn hwb enfawr  ac roedd gweld miloedd o gefnogwr yn gwneud y daith i Lords yn arwydd o’r potensial amlwg i Forgannwg.

Hwb arall ddiwedd tymor ddiwethaf oedd penodiad Hugh Morris fel Prif Weithredwr newydd Morgannwg. Fel un o’r batwyr gorau i chwarae i Forgannwg treuliodd y blynyddoedd ddiwethaf fel un o brif weinyddwyr Bwrdd Criced Cymru a Lloegr ac yn uchel iawn ei barch. Roedd y ffaith iddo ddychwelyd i Forgannwg yn gaffaeliad amlwg i Forgannwg. Datblygiad arall yn ystod y gaeaf oedd penodiad Toby Radford fel prif hyfforddwr Morgannwg. Mae’n olynu Mathew Mott sydd wedi dychwelyd i Awstralia. Er i ddiwedd teyrnasiad Mott arwain at daith i Lords rhaid cydnabod mai pur siomedig fu’r tair blynedd y bu Mott wrth y llyw. Treuliodd Radford, sy’n hanu’n wreiddiol o Gaerffili, gyfnod fel chwaraewr gyda Middlesex a Sussex. Eto, fel hyfforddwr y mae wedi gwneud ei farc yn bennaf. Tra’n hyfforddwr Middlesex llwyddodd i arwain ei dîm i ennill y gystadleuaeth 20 pelawd yn 2008 ac fel is-hyfforddwr India’r Gorllewin pan wnaethant ennill cystadleuaeth 20 pelawd y byd yn 2010 gan weithio gyda chwaraewr 20 pelawd gorau’r byd,  Chris Gayle.

Felly, roedd gan gefnogwyr Morgannwg gryn frwdfrydedd wrth edrych ymlaen am y tymor newydd. Cynyddwyd y gobeithion wrth i Forgannwg ennill gêm gynta’r tymor yn erbyn Surrey. Fodd bynnag pur siomedig fu’r perfformiadau yn ystod y dair gêm nesaf yn y bencampwriaeth yn erbyn Swydd Gaerloyw. Swydd Gaerlyr a Swydd Gaerwrangon. Er  y llwyddwyd i  sicrhau tair gêm gyfartal y tywydd anffafriol yn rhannol oedd yn gyfrifol am hynny. Ond nid oedd y tywydd yn gallu achub Morgannwg yn erbyn Swydd Hampshire pan ddaeth record ddi-guro’r tîm i ben.

Rhaid talu teyrnged i nifer o gyfraniadau amlwg yn ystod wythnosau cyntaf y tymor. Yn benodol mae Will Bragg wedi cael dechrau addawol iawn i’r tymor gyda’i 91 heb fod allan yn erbyn Swydd Gaerwrangon yn gyfrifol am sicrhau gêm gyfartal. Heblaw am Bragg pur siomedig fu’r batio ar y cyfan gyda nifer o’r batwyr profiadol yn tan-gyflawni. Yn benodol mae disgwyl y bydd Jacques Rudolph yn cyfannu llawer mwy na’i rhagflaenydd Marcus North. O ran y bowlio rhaid talu teyrnged i berfformiadau clodwiw iawn gan Dean Cosker a Graham Wagg sydd wedi cael dechrau da iawn i’r tymor. Mae’n anarferol i droellwyr gael argraff ar ddechrau’r tymor ond roedd perfformiad Cosker yn erbyn Swydd Gaerloyw pan gymerodd 5 wiced yn arwyddocaol iawn. Colled amlwg yn ystod yr wythnosau diwethaf oedd fod y bowliwr cyflym Michael Hogan wedi dychwelyd i Awstralia ar gyfnod tadolaeth. Y newyddion da yw y bydd nôl yng Nghymru cyn diwedd y mis.

Er mai’r gêm bedwar niwrnod sydd bwysicaf i’r puryddion, y gystadleuaeth 20 pelawd sy’n denu’r torfeydd yn bennaf y dyddiau hyn ac yn sgîl hynny incwm bwysig i’r siroedd. Eleni mae strwythur y gystadleuaeth wedi newid gyda dwy adran a 14 gêm. Mae mwyafrif y gemau ar nos Wener sy’n newyddion da i’r rhai hynny sydd angen ymlacio ar ôl wythnos galed yn y gwaith. Ond os ydych yn disgwyl noson dawel nid Stadwm SWALEC yw’r lle i chi ar nosweithiau Gwener yn ystod y deufis nesaf. I gyd-fynd gyda’r criced bydd digon o adloniant i bawb o bob oedran. Nid yw’r gerddoriaeth uchel a chwaraeir pan sgorir 4 neu 6 at ddant pawb ond mae’n sicr yn fodd i blesio’r cefnogwyr sydd efallai yn taro i mewn am adloniant ac efallai ddim yn hyddysg ym mhob un o rheolau’r gêm!

Felly mae llwyddiant yn y gystadleuaeth 20 pelawd yn flaenoriaeth amlwg i Forgannwg yn yr un modd â’r siroedd eraill. Bydd y sir yn hoffi efelychu llwyddiant dechrau tymor ddiwethaf pan gychwynodd Morgannwg yn wych cyn colli ffordd yn ystod y gystadleuaeth. Y gwir yw fod llwyddiant yn denu’r torfeydd a gwelwyd hynny y llynedd gyda bron i 10,000 yn mynychu’r gêm ar nos Wener cynnes yn erbyn Gwlad yr Haf wrth i Forgannwg ennill.

Y newyddion da yw fod Morgannwg wedi dechrau’n  addawol eleni drwy guro Hampshire o 10 rhediad. Yn ddi-os Hampshire yw un o dimau cryfaf y gystadleuaeth ond cafwyd perfformiadau da gan Rudolph a Wallace gyda’r bat ond enillwyd y gêm yn sgîl bowlio gwych gan y bowlwyr ifanc Andrew Salter o sir Benfro a Will Owen o Brestatyn. Y gobaith yw y bydd y llwyddiant yma yn parhau a bydd y torfeydd yn llifo i Stadiwn SWALEC yn ystod yr haf. Welai chi yno gobeithio!

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Huw yn dweud:

Diolch, Hywel. Adroddiad da – a chroeso i Pobl Caerdydd!

Gareth yn dweud:

Ie wir adroddiad diddorol. Cytuno fod y newidiadau a welwyd yn ystod y gaeaf wedi cryfhau gobeithion y clwb a chodi ysbryd y cefnogwyr. Gwell tywydd sydd angen rwan. Tybed all Huw Morris drefnu hyn?