Day To Go – Perfformiad a thaith bws trwy’r Barri

31 Mawrth 2014

Fe wnaeth Bethan Mair Jones gyfweliad â Chris Young, technegydd a golygydd sain y cynhyrchiad Day To Go. Mae’r cynhyrchiad yn mynd a’r gynulleidfa ar daith bws o amgylch Y Barri. Ar y ffordd fe glywch straeon lleol gan gymeriadau wedi ei seilio ar bobl leol…

1.      Beth yw eich rôl chi yng nghynhyrchiad Day To Go?

Fe wnes i gyfansoddi’r gerddoriaeth ar gyfer y perfformiad, a fi fydd y technegydd ar y diwrnodau perfformio. Fe wnes i hefyd recordio popeth ac wedyn golygu’r holl gerddoriaeth, sŵn a’r narrative i’r sioe.

2.      Pa fath o straeon sydd yn cael ei adrodd?

Mae’n nhw gyd yn straeon sydd wedi cael eu hysbrydoli gan bobl sydd wedi byw yn Y Barri. Mae ‘na un stori am rywun o’r enw Kitty sydd bellach wedi ei chreu mewn i legend, mae hi wedi marw nawr ond mae yna gymeriad wedi ei seilio arni hi yn y sioe. Mae’r cymeriadau i gyd yn bobl neu ddigwyddiadau hanesyddol o’r dref Y Barri.

3.      Mae’r gynulleidfa ar fws trwy’r perfformiad, sut bydd y cynhyrchiad yn gweithio?

Mae pawb yn eistedd ac aros ar y bws, a bydd ganddynt  clustffonau heb weiar a byddant yn  clywed yr holl sain a’r stori trwy’r clustffonau. Bydd y cymeriadau yn dod i fyw tu fas i’r bws mewn lleoliadau amrywiol. Bydd rhai cymeriadau yn dod ar y bws, ond dim ond am gyfnodau byr.

4.      Beth fydd taith y perfformiad? A oes ardal arbennig fyddech yn ymweld?

Well mae’r bws yn mynd lawr Broad Strret, ac mae’n dechrau a diweddu ym Memo Bari. Mae hwnnw yn adeilad sydd wedi bod o gwmpas am lawer iawn o amser. A byddem yn mynd lawr i Ynys Y Barri. Fydd o ddim yn touristy, mae’r bws hefyd yn mynd i lawr y strydoedd gefn ac i ardal y Waterfront. Bydd y gynulleidfa yn gweld y pethau newydd sydd yn dod i Y Barri yn ogystal â hen ardaloedd ac yn profi’r pethau newydd yn ogystal ar ysbrydion o’r gorffennol.

1-DSC06340

5.      Faint o waith gwnaethpwyd hefo trigolion Y Bari wrth greu’r cynhyrchiad?

Nes i wneud tipyn o recordio sain hefo unigolion. Wnaeth Bridget Keehan siarad hefo nifer o drigolion i gael eu straeon amrywiol. Felly mae gennym pethe sydd yn ffuglen wedi ei seilio ar y gwirionedd. Wnaeth Bridget gwneud llawer o waith ymchwil.

6.      Beth yw’r elfen fwyaf unigryw am Day to Go?

Byddwn i’n dweud y bws, y ffaith bod popeth yn digwydd wrth deithio ar fws. Ti’n gallu gweld y sioe mewn bubble bach dy hun. Mae’n gwneud y profiad yn unigryw, a phan ddaw’r cymeriadau ar y bws, mae’r waliau perfformio yn cael eu dymchwel. 

7.      Pa fath o sialensiau sydd yn wynebu cynhyrchwyr Day to Go?

Yn bennaf y sialens yw… wel, mae’n anodd a phwysig iawn i sicrhau fod popeth yn digwydd ar y foment cywir a bod popeth yn y lle iawn. Dydyn ni ddim yn gwybod beth sydd am ddigwydd. Dwyt ti ddim yn gwybod os byth traffic jam neu rywbeth. Os mae’n ddiwrnod poeth fydd lot o bobl o gwmpas ardal Ynys Y Bari, felly galle bod traffic jam. Mae gennym ni ‘Traffic Jam plan’ rhag ofn iddo ddigwydd!

8.      Fel dyn sy’n dod  o’r Barri  beth yw’r pethau  mwyaf atyniadol  ti, am y dref  

Ummmm llefydd fel y parc, coedwig a’r môr. Pethau syml felly sydd yn denu pobl. Yn bersonol dwi ddim yn meddwl bod llawer i’w wneud yn Y Barri, ond y pethau prydferth yn yr ardal sydd yn atynnu pobl i ymweld yn fy marn i.

Mae perfformiadau Dydd Sadwrn yma a Dydd Sadwrn nesa . Am fanylion pellach  http://bit.ly/PcZJZm

Pob lwc i bawb sydd yn rhan o’r cynhyrchiad, gobeithio na fydd problemmau traffig! Diolch i Wyn Mason am y delweddau.

1-DSC06501

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma