Dau o enillwyr yr Urdd yn dathlu Dydd Gŵyl Ddewi ym Mharis

13 Mawrth 2014

Dewiswyd dau o fechgyn lleol ddaeth yn fuddugol yng nghystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2013 i berfformio mewn cyngerdd hudol yn Disneyland Paris ddechrau Mawrth mewn penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi

Daniel Calan Jones, 13 oed o Creigiau,  Caerdydd a Huw Gwyn Jones, 12 oed o Llanblethian, Y Bont-faen yw’r ddau gafodd y profiad a’r cyfle i deithio i Baris i berfformio yn ystod y penwythnos Cymreig.

Roedd y cystadlaethau sy’n gymwys ar gyfer taith Disney yn cael eu dewis a’u cyhoeddi ddechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd, a’r enillwyr a’u teuluoedd yn cael eu gwahodd i Baris.

Huw Gwyn Jones o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ddaeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth cân werin i flynyddoedd 6 ac iau llynedd. Cyn cychwyn ar y daith meddai: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at berfformio o flaen cynulleidfa newydd. Mi fydd yn brofiad arbennig cael dychwelyd i Disneyland Paris, dwi’n edrych ymlaen gan fy mod i’n ifanc iawn y tro diwethaf es i yno. Rwy’n edrych ymlaen at gael reid ar y Space Mountain, achos doeddwn i ddim ddigon tal  ar gyfer y reid y tro blaen!”

Dywedodd Daniel Calan Jones o Ysgol Plasmawr Caerdydd a ddaeth i’r brig yn y ddawns werin i fechgyn, blynyddoedd 7 i 9 llynedd: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael mynd ar y reids yn y parc yn ogystal â dangos i’r gynulleidfa y talent anhygoel sydd gyda ni yma yng Nghymru.  Rwyf wedi bod yn Disneyland o’r blaen, ond threuliais i ddim ond un diwrnod yn y parc ffilm, felly rwy’n edrych ymlaen at gael gweld y reids a threulio ychydig o amser yn eu mwynhau,” meddai.

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Rydyn ni’n falch iawn o’r bartneriaeth sydd gyda ni â Disneyland Paris. Mae hwn yn gyfle anhygoel i aelodau’r Urdd i gyflwyno ein diwylliant unigryw Gymreig i gynulleidfa o bob rhan o’r byd a chael cymryd rhan yng ngorymdaith drawiadol Disney. Dwi’n sicr y bydd yn brofiad bythgofiadwy i bob un ohonyn nhw a’u teuluoedd.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n cynnig profiadau a chyfleoedd i enillwyr cenedlaethol yr Urdd yn dilyn yr Eisteddfod. Un o’n hamcanion yw rhoi’r cyfle i aelodau’r Urdd i ddatblygu eu hyder. Mae’r cyfle i berfformio yn Disneyland ac yn Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn esiamplau o’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig i aelodau heddiw.”

Dywedodd Peter Welch, Is-Lywydd Lleoliadau Rhyngwladol Disney, “Mae Gŵyl Ddewi yn ddydd cenedlaethol rydym yn ei ddathlu yn Disneyland Paris, ac mae’n wych ein bod yn gallu cydweithio gyda’r Urdd a chael pobl ifanc o’r safon uchaf yn perfformio yn ein cyngerdd Cymreig. Mae’r parc yn fôr o goch, gwyn a gwyrdd dros y penwythnos gyda Mickey a Minnie yn eu gwisg Gymreig – mae’n sicr yn benwythnos gwych i ymweld!”

Roedd tri arall yn ymuno â nhw sef Lili Mai Jones o Wrecsam (8 oed), Alys Thomas o Miskin (9 oed), a Sioned Llewelyn o Clunderwen, Sir Benfro (18 oed).

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma