Dathlwch Fis Hanes LHDT gyda Stonewall Cymru

4 Chwefror 2015

gan Mabli Jones Stonewall Cymru

Mae Mis Hanes LHDT, sy’n cael ei ddathlu pob flwyddyn drwy gydol mis Chwefror, yn canolbwyntio ar y thema o ‘hanes’ eleni – cyfle gwych i ddathlu cyfraniadau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) mewn hanes ac edrych yn ôl ar rai o’r garreg filltiroedd yn y frwydr dros hawliau LHDT. Mae nifer helaeth o bethau wedi’u cyflawni o ran cydraddoldeb yn y 26 mlynedd ers i Stonewall gael ei sefydlu yn 1989: cryfhau hawliau cyflogaeth, oedran cydsyniad cyfartal, diddymu deddfwriaeth sbeitlyd Adran 28, hawliau mabwysiadu, partneriaethau sifil a phriodas rhwng cyplau o’r un rhyw – mae’r rhain i gyd wedi dod at ei gilydd i greu fframwaith sy’n gwneud Prydain yn baragon o gydraddoldeb o gwmpas y byd. Cewch weld mwy am yr hanes yma ar y wefan www.stonewall25.org.uk.

Serch hynny, rydyn ni’n gwybod bod dal llawer i’w wneud cyn bod pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru yn gallu mwynhau cydraddoldeb cyflawn ac ystyrlon ym mhob rhan o’u bywydau. Dyma yw neges ein hymchwil diweddara, Ble rydyn ni nawr, sy’n dangos bod anghydraddoldeb yn parhau mewn bywyd cyhoeddus, bywyd teuluol, y gweithle, chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’n bwysig, ar achlysur Mis Hanes LHDT, i gamu nôl a gwerthfawrogi cymaint sydd wedi ei gyflawni wrth i ni barhau i weithredu tuag at gydraddoldeb. Felly, drwy gydol mis Chwefror, mae Stonewall Cymru yn gofyn i chi ddweud wrthym beth, iddoch chi’n bersonol, yw’r foment fwyaf pwysig mewn hanes LHDT. Rhannwch eich moment fwyaf pwysig gyda ni drwy ddanfon neges neu lun i ni ar Twitter neu Facebook gyda’r hashnod #MisHanesLHDT2015 a byddwn ni’n rhannu nhw drwy’r mis!

Poster cwis

 

Ac yma yng Nghaerdydd, rydyn ni’n cynnal cwis Mis Hanes LHDT   ym mar Gwdi Hŵ am 7 o’r gloch ar nos Fawrth y 24ain o Chwefror i ddathlu a chodi arian i’n gwaith ni. Dewch fel unigolyn neu fel tîm a chewch brofi eich ymwybyddiaeth o hanes, gerddoriaeth, ffilm a chwaraeon LHDT, a chael cyfle i ennill nifer o wobrau gwych. Bydd yr holl elw o’r noson yn mynd tuag at waith Stonewall Cymru dros y wlad i gyd i wella profiadau pobl LHDT yn y cartref, yn yr ysgol ac yn y gweithle. Gobeithiwn yn fawr eich gweld chi yno!

 

Mae nifer o ffyrdd gallwch chi gefnogi gwaith Stonewall Cymru. Gallwch wirfoddoli i’n Gwasanaeth Gwybodaeth dwyieithiog yn ein swyddfa yng Nghaerdydd neu mewn digwyddiadau dros y wlad; cewch godi arian i ni neu wneud cyfraniad ariannol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 08000 50 20 20 neu drwy e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma