Dathlu’r Nadolig yng Nghaerdydd

25 Tachwedd 2014

Gyda goleuadau’r Nadolig ymlaen yng nghanol y ddinas, mae’n meddyliau ni’n dechrau troi at bethau i’w gwneud hefo’r teulu dros yr ŵyl.

Felly dyma i chi ganllaw Pobl Caerdydd i beth sy’ ‘mlaen dros yr wythnosau nesaf – ac os ydych chi’n gwybod am unrhyw ddathliadau, gyngherddau neu adloniant Nadoligaidd yn y ddinas i ychwanegu at y rhestr, rhowch wybod i ni! Ebostiwch helo@poblcaerdydd.com neu gadewch y manylion ar waelod y stori.

Canolfan Mileniwm Cymru

 • The Lion King – tan 11 Ionawr 2015
 • Cwrdd â Siôn Corn – dydd Sadwrn a Sul, 29 Tachwedd -14 Rhagfyr
 • The Frozen Scream – 11-20 Rhagfyr

Y Theatr Newydd

 • White Christmas – dydd Mawrth 2 Rhagfyr i Sadwrn 6 Rhagfyr
 • Cinderella, gyda Gareth Thomas – dydd Sadwrn 13 Rhagfyr 2014 tan ddydd Sul 18 Ionawr 2015

Chapter

 • Nadolig Oh So Crafty (Ffair grefft) – dydd Sadwrn 13 Rhagfyr, 11am tan 6pm
 • Ffair Fwyd Nadoligaidd – dydd Sul 14 Rhagfyr, 11am tan 6pm
 • Nos Galan yn Chapter – nos Fercher 31 Rhagfyr, 7pm tan 2am
 • Ffilm Dan y Wenallt – nos Iau 11 Rhagfyr

Neuadd Dewi Sant

 • Gŵyl Ballet Rwsiaidd: The Nutcracker, Coppélia a Swan Lake – 20 Rhagfyr tan 3 Ionawr

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

 • Sesiynau sglefrio, Lawnt Neuadd y Ddinas – tan ddydd Llun 5 Ionawr 2015
 • Groto Swyddogol Siôn Corn, Heol y Frenhines – tan 24 Rhagfyr
 • Calennig –  9.30pm 31Rhagfyr/12.20am 1 Ionawr

Castell Caerdydd

 • Groto Siôn Corn – bob penwythnos ym mis Rhagfyr, a 22 a 23 Rhagfyr
 • Creu Torchau Nadolig – dydd Sul 7 Rhagfyr
 • Y Castell gyda’r Nos – 10 a 11 Rhagfyr, o 6pm

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 • Nadolig gyda Band Pres Coleg Brenhinol Cymru – dydd Gwener 5 Rhagfyr
 • Peter and the Wolf – dydd Sul 7 Rhagfyr tan ddydd Iau 11 Rhagfyr
 • Amser Jazz: Noson Garolau – dydd Gwener 12 Rhagfyr

Theatr y Sherman

 • The Ugly Duckling – 8 Rhagfyr tan 3 Ionawr 2015

Stadiwm y Mileniwm

 • Teithiau Siôn Corn – dydd Iau 4 tan ddydd Mercher 24 Rhagfyr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 • Hwyl yr Ŵyl i’r Teulu – dydd Sadwrn 13 Rhagfyr
 • Carolau yn yr Amgueddfa – dydd Iau 18 Rhagfyr
 • Cert Celf Gwyliau Nadolig – 23, 27-28, 31 Rhagfyr a 2 Ionawr 2015

Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru

 • Cyfarfod Siôn Corn a’i Gyfeillion  – 29/30 Tachwedd, 6/7, 13/14 a 20/22 Rhagfyr
 • Nadolig Sain Ffagan: Canu yn y Capel – 10–12 Rhagfyr 2014
 • Gweithdy Addurniadau Nadolig – 20–21 Rhagfyr

 Stori Caerdydd

 • Hanes y Cerdyn Nadolig: sgwrs gan Steph Mastoris, Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – dydd Mercher 10 Rhagfyr
 • Helfa’r Pengwins – dydd Sadwrn 13 Rhagfyr

Ysgol Treganna
Ffair Nadolig – 6 Rhagfyr 11am-1pm

Academi Berfformio Caerdydd
Cyngerdd Nadolig – 15 Rhagfyr, 7.30pm, Ysgol Plasmawr

Capel y Tabernacl
Cyngerdd Garolau – 11 Rhagfyr, 7pm

Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd
Ffair Nadolig – 13 Rhagfyr, 1pm-3pm

Sioe Nadolig Cyw
Ysgol Howell’s – Mercher 3 Rhagfyr 11.30am, 1.45pm a 6pm; Iau 4 Rhagfyr 11.30am a 1.45pm

Bragdy’r Beirdd
Parti Nadolig Bragdy’r Beirdd, gyda Guto Dafydd, Beirdd y Bragdy, DJ Carl Morris – 11 Rhagfyr, Canton Sports Bar

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma