Dathlu’r Nadolig yng Nghaerdydd

4 Rhagfyr 2014

Gyda goleuadau’r Nadolig ymlaen yng nghanol y ddinas, mae’n meddyliau ni’n dechrau troi at bethau i’w gwneud hefo’r teulu dros yr ŵyl.

Felly dyma i chi ganllaw Pobl Caerdydd i beth sy’ ‘mlaen dros yr wythnosau nesaf – ac os ydych chi’n gwybod am unrhyw ddathliadau, gyngherddau neu adloniant Nadoligaidd yn y ddinas i ychwanegu at y rhestr, rhowch wybod i ni! Ebostiwch helo@poblcaerdydd.com neu gadewch y manylion ar waelod y stori.

Canolfan Mileniwm Cymru

 • The Lion King – tan 11 Ionawr 2015
 • The Frozen Scream – 11-20 Rhagfyr

Y Theatr Newydd

 • Cinderella, gyda Gareth Thomas – dydd Sadwrn 13 Rhagfyr 2014 tan ddydd Sul 18 Ionawr 2015

Chapter

 • Nos Galan yn Chapter – nos Fercher 31 Rhagfyr, 7pm tan 2am

Neuadd Dewi Sant

 • Gŵyl Ballet Rwsiaidd: The Nutcracker, Coppélia a Swan Lake – 20 Rhagfyr tan 3 Ionawr

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

 • Sesiynau sglefrio, Lawnt Neuadd y Ddinas – tan ddydd Llun 5 Ionawr 2015
 • Groto Swyddogol Siôn Corn, Heol y Frenhines – tan 24 Rhagfyr
 • Calennig –  9.30pm 31Rhagfyr/12.20am 1 Ionawr

Castell Caerdydd

 • Groto Siôn Corn – bob penwythnos ym mis Rhagfyr, a 22 a 23 Rhagfyr

Theatr y Sherman

 • The Ugly Duckling – 8 Rhagfyr tan 3 Ionawr 2015

Stadiwm y Mileniwm

 • Teithiau Siôn Corn – dydd Iau 4 tan ddydd Mercher 24 Rhagfyr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 • Carolau yn yr Amgueddfa – dydd Iau 18 Rhagfyr
 • Cert Celf Gwyliau Nadolig – 23, 27-28, 31 Rhagfyr a 2 Ionawr 2015

Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru

 • Cyfarfod Siôn Corn a’i Gyfeillion  – 29/30 Tachwedd, 6/7, 13/14 a 20/22 Rhagfyr
 • Gweithdy Addurniadau Nadolig – 20–21 Rhagfyr

Cyngerdd Nadolig Menter Caerdydd
Gyda Band Ukulele Menter Caerdydd, Côr Plant Caerdydd, Bechgyn Bro Taf, Geraint Cynan a Delwyn Sion – Clwb Rygbi yr Eglwys Newydd, 21 Rhagfyr, 6.30pm

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma