Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn y Ddinas

24 Chwefror 2015

Gorymdaith Gwyl Dewi - Llun Nick Treharne

Llun Nick Treharne

Bydd nawddsant Cymru yn cael ei ddathlu yng Nghaerdydd gyda chyfres o ddigwyddiadau arbennig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

Disgwylir i gannoedd o bobl ymuno â’r Parêd Dydd Gŵyl Dewi Cenedlaethol ddydd Sul, 1 Mawrth a fydd yn cynnwys dawnswyr carnifal lliwgar, grwpiau ieuenctid, cerddorion gwerin, draig sy’n dawnsio ac wrth gwrs y Cewri enwog o Gymru:  Owain Glyndŵr, Shirley Bassey, Tom Jones, Gethin Jenkins a Nessa.

Bydd y parêd yn cychwyn yn Neuadd y Ddinas am 12.30pm ac yna’n dilyn llwybr o amgylch canol y ddinas drwy Ffordd y Brenin, Heol Sant Ioan, Stryd Working, Yr Aes, Lôn y Felin, Heol Eglwys Fair, Heol Fawr gan orffen tua 1.15pm wrth iddo fynd trwy Borth y De Castell Caerdydd.

Ar lawnt y Castell o 1.00pm tan 4pm bydd rhaglen lawn o gerddoriaeth ac adloniant Cymreig. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y parêd, neu’n ei gefnogi, yn cael mynediad am ddim i’r Castell.

Os ydych chi’n hoff o siopa neu’n chwilio am anrheg arbennig, ewch draw i’r Aes o ddydd Mercher, 25 Chwefror tan ddydd Sul, 1 Mawrth.  Bydd croeso Cymreig cynnes yn aros amdanoch ym Marchnadoedd Dydd Gŵyl Dewi sy’n dychwelyd i’r ddinas gyda’u llu o roddion Cymreig unigryw.

Dylai’r rheiny sy’n hoff o gerddoriaeth archebu tocynnau’n gynnar ar gyfer achlysur nodedig wrth i Gerddorfa  a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, dan arweiniad Gareth Jones, ymuno â Bryn Terfel, mewn dathliad o gerddoriaeth o Gymru yn Neuadd Dewi Sant.

Bydd llu o sêr y dyfodol yn ymuno â Bryn yn y cyngerdd arbennig hwn ar ddydd Sul, 1 Mawrth wrth iddo berfformio detholiad o gerddoriaeth sy’n agos iawn at ei galon.

Bydd cyfle i’r rheiny sy’n hoff o ganu pop ddathlu’r goreuon o blith cerddoriaeth Gymreig o’r 50 mlynedd diwethaf yn siartiau’r DU yng nghyngerdd Cymru ar y Brig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Gorymdaith Gwyl Dewi - Llun Nick Treharne

Llun Nick Treharne

Bydd y noson yn cynnwys trefniannau arbennig o ganeuon poblogaidd a wnaed yn enwog gan artistiaid megis y Fonesig Shirley Bassey, Ricky Valance, Shakin’ Stevens, The Flying Pickets, Manic Street Preachers, Stereophonics, Duffy, Syr Tom Jones a llawer mwy.

Bydd y cyngerdd, a gyflwynir gan Alex Jones, yn cynnwys llawer o westeion arbennig gan gynnwys Shakin’ Stevens, Ricky Valance, Amy Wadge a James Dean Bradfield.  Yn ogystal bydd perfformiadau am ddim ar Lwyfan y Lanfa drwy gydol y dydd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf dilynwch cyfrif y dathliadau ar Twitter.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma