Dathlu Diwrnod Cenedlaethol y Llyfrgelloedd

3 Chwefror 2016

Bydd Llyfrgelloedd drwy’r ddinas yn ymuno yn nathliadau Diwrnod Cenedlaethol y Llyfrgelloedd y penwythnos hwn.

Bydd pumed Diwrnod Cenedlaethol y Llyfrgelloedd yn digwydd ddydd Sadwrn, 6 Chwefror ac mae’n gyfle i bobl ddathlu llyfrgelloedd cyhoeddus a dysgu mwy am yr hyn sydd ar gynnig yn eu llyfrgell leol.

Mae nifer o weithgareddau wedi eu trefnu yn Hyb y Llyfrgell Ganolog trwy gydol y dydd, yn cynnwys sesiwn galw heibio Hanes Teuluol Morgannwg (10am – 1pm), clybiau Minecraft a Lego (10.30-11.30am).

Bydd gweithgareddau celf a chrefft Blwyddyn Newydd Tsieina yn digwydd rhwng 12-2pm a bydd Clwb Codio am 1pm ac amser stori ac odl Blwyddyn Newydd Tsieina am 2:30pm.

Bydd llyfrgelloedd cangen hefyd yn cynnal digwyddiadau gan gynnwys bore coffi elusennol yn Ystum Taf, amser stori a chrefftau yn Hyb Trelái a Chaerau (10.30am) ac amser stori yn Llyfrgell Rhiwbeina (3pm).

Bydd bore coffi a gweithgareddau i blant, gan gynnwys helfa lyfrau yn Llyfrgell Cathays.

Bydd gweithgaredd perffaith ar gyfer plant uchel eu cloch fore Sadwrn yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd: bydd amser sori “Cadw twrw yn y llyfrgell” am 11am, a bydd Llyfrgell Rhydypennau a Llyfrgell Pen-y-lan yn cynnal cwisiau drwy’r dydd.

Bydd amseroedd stori yn llyfrgelloedd cangen Treganna, Llanisien, a Radur, gan gynnwys yn Hybiau Llanrhymni, Partneriaeth Tredelerch a Hyb Llaneirwg, a bydd modd i’r anturiaethwyr fynd ar helfa drysor yn Llyfrgell STAR.

Bydd Hyb newydd Grangetown yn cynnal cwis, crefftau ac amser stori ar thema dinosoriaid. Bydd croeso i blant ddod draw mewn gwisg ffansi o 1 tan 4pm. Bydd bore coffi yn Llyfrgell Llanedern o 10.30am tan 12.30pm.

Mae manylion lleoliadau llyfrgelloedd Caerdydd ar wefan y cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma