Dathlu Dahl

10 Mai 2016

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales yn galw ar bobl Caerdydd i gymryd rhan yn Roald Dahl’s City of the Unexpected.

Roald Dahl Dros benwythnos 17-18 Medi, bydd Caerdydd yn dathlu canmlwyddiant un o’i feibion enwocaf, Roald Dahl, gyda digwyddiad anhygoel dros benwythnos cyfan, yn dangos ei lais unigryw, ac adeiladau, parciau a phobl ysblennydd y ddinas.

Caiff y ddinas ei thrawsnewid yn lle y mae rheolau ffiseg a normalrwydd dinesig yn ildio i reolau hud a lledrith, drygioni a’r annisgwyl.

Y cyfarwyddwr, Nigel Jamieson, sy’n arwain yr ymgyrch am gast o 6,000 o wirfoddolwyr, yn cynnwys 2,000 o gantorion, 1,000 o ddawnswyr, 50 o yrwyr Morris Minor, 40 dyn moel, 13 consuriwr, pedwar band pres, tri gyrrwr cloddiwr, peilot Spitfire, dynion tân, artistiaid syrcas, artistiaid awyrol, dringwyr creigiau, rhieni cu, plant a llygoden sy’n perfformio.

Anogir unrhyw un â diddordeb mewn cymryd rhan, boed fel perfformiwr, gwneuthurwr neu drefnydd, i gysylltu.

Bydd y ddinas gyfan yn sïo â sibrydion am Roald Dahl a bydd rhai o’i straeon mwyaf poblogaidd yn cael eu hadrodd yn y lleoedd mwyaf annisgwyl gan rai o’i edmygwyr enwog.

Bydd cast o filoedd, o artistiaid parkour i ffermwyr, o’r rhai sy’n cadw colomennod i bypedwyr, yn rhoi perfformiadau trawiadol sy’n dawel ac yn epig.

Gwahoddir pawb sydd â diddordeb mewn cymryd rhan i gofrestru eu diddordeb ar wefan y dathliadau.

Dilynwch City of the Unexpected ar Twitter: #UnexpectedCity, @yganolfan a @ntwtweets .

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma