Dathlu Cwmnïau Bwyd y Ddinas

27 Ionawr 2015

Roedd adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd yn fwrlwm o gwmnïau bwyd a diod gorau Cymru yn ddiweddar, i ddathlu Enillwyr Cymreig Gwobrau Great Taste 2014.

Ymysg y cwmnïau oedd yn arddangos eu cynnyrch oedd tri o Gaerdydd, sef Cococaravan, Kilgariff and Kahan a Moody Sow.

Finegr Balsam Kilgariff and Kahan

Finegr Balsam Kilgariff and Kahan

Fe gafodd y cynhyrchwyr gyfle i gwrdd â phrynwyr dylanwadol o’r sector – o’r archfarchnadoedd a siopau moethus mawr i delis a siopau mwy arbenigol.

Ymysg y prynwyr roedd cwmnïau o Gaerdydd fel Canolfan Gelfyddydau Chapter, a’r deli ym Mhontcanna, Bant a la Cart. Dywedodd Elin Wyn Williams o Bant a la Cart:

“Rwy’n adnabod llwyth o bobl sydd yn cyflenwi yn y maes bwyd a diod a fuasai ddim hyd yn oed yn meddwl trio mewn cystadleuaeth o’r fath.

“Ond yn sicr, mae cwsmer yn dod mewn ac yn gweld y sticer du ac aur yna ac yn meddwl yn syth ‘dyma rywbeth o ansawdd, dyma gynnyrch mae’n rhaid i ni ei brynu, mae’n rhaid i ni weld beth sy’n ei wneud mor sbeshal’”

Roedd 121 o gynnyrch bwyd a diod o Gymru gan 60 cwmni i gyd wedi derbyn rhwng un a thair seren aur yn y Gwobrau sy’n cael eu galw’n “Oscars y Byd Bwyd”.

The Guild of Fine Food sy’n cynnal y gwobrau ac yn y digwddiad fe gyhoeddwyd ei bod am gynnal rownd feirniadu yng Nghymru ar gyfer gwobrau 2015. Pan ddigwyddodd hyn y llynedd yng Ngogledd Iwerddon fe ddyblodd nifer enillwyr o’r rhan honno felly mae’r cyfleoedd i gynhyrchwyr bwyd a diod yn fawr.

Cococaravan Bar Siocled Caramel a Datys

Cococaravan Bar Siocled Caramel a Datys

Y Dirprwy Weinidog Amaeth a Bwyd, Rebecca Evans, oedd yn cynnal y digwyddiad fel rhan o gynllun gweithredu Bwyd a Diod y Llywodraeth sydd am ddatblygu’r sector bwyd a diod 30% yng Nghymru i £7 biliwn erbyn 2020.

Mae’r gwobrau yn rai nodedig o fewn y sector ac yn helpu codi proffil drwy Brydain ac ar draws gweddill y byd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma