Dathlu 40 mlynedd Pobol y Cwm

19 Hydref 2014

Gan Ieuan Rhys Oni bai eich bod chi wedi bod yn byw mas o’r wlad neu hyd yn oed ar ben mynydd am yr wythnosau dwetha bysech chi’n gwybod bo’r opera sebon ‘PobolY Cwm’ newydd ddathlu ei phenblwydd yn 40. Pan ymunes i a’r cast ym 1983 fi oedd aelod ifanca’r cast (oni bai am babi Jac a Sab a phlant Megan a Reg). Bellach mae deunaw mlynedd ers i Sgt James adael Cwmderi a hyd y gwn ma’ fe dal yn byw yng Nghasgwent ac yn gweithio fel Security Guard!

Beth Probert (lisa) a Sera Cracroft (Eileen) yn codi llwnc destun i'r opera sebon

Beth Probert (Lisa) a Sera Cracroft (Eileen) yn codi llwnc destun i’r opera sebon

Felly roedd yn bleser neithiwr ymuno gyda nifer o ffrindiau –hen a newydd – i ddathlu’r garreg filltir hynnod bwysig yna yn hanes darlledu yng Nghymru. Nid ar whare bach ma’ cyfres yn cadw ei phoblogrwydd am gymaint o flynyddoedd. Wedi parti ‘swyddogol’ BAFTA i ddathlu lawr yng nghartre’ ‘r sebon yn y bae daeth nifer helaeth i’r Yard yng nghanol Caerdydd i yfed a hel atgofion am y dyddie da. Y peth braf i fi oedd bod e’n gyfle i actorion o orffennol y gyfres i fwynhau gyda’r actorion sydd wrthi ar hyn o bryd…. criw cynhyrchu, awduron, actorion a Jonathan Nefydd! Do fe lifodd y Peroni a’r Prosecco  tan orie man y bore a phawb mewn hwylie da. Noson anffurfiol pleserus – dim areithiau diflas dim ond cyfle i gloncan gydag hen ffrindiau ac i gofio nôl dros y blynyddoedd. Penblwydd Hapus Pobol Y Cwm!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma