Dathliadau’r Wladfa

31 Gorffennaf 2014

Rebeca WhiteAdroddiad gan Rebeca White o Batagonia.

Bydd blwyddyn 2015 yn gyfnod prysur iawn yn Chubut oherwydd dathlu glaniad y Cymry cyntaf yn y Wladfa.

Dechreuwyd ar gynlluniau´r dathlu gyda phwyllgorau a phobl Cymry eraill yn 2011 a phenderfynon nhw mai Cymdeithas Dewi Sant Trelew fyddai´n cydlynu’r broses i gyd.

Sefydlwyd pwyllgorau ardaloedd i ddechrau meddwl am brosiectau ar gyfer y dathlu sef “Amigos de la Colectividad Galesa de Rawson”; “Pwyllgor De, Comodoro Rivadavia a Sarmiento”; “Pwyllgor yr Andes, Esquel a Threvelin”; ac yn y Dyffryn,  is-bwyllgorau mewn pynciau gwahanol, fel iaith; diwylliant; addysg; chwaraeon; twristiaeth;  a.y.b.  Mae gan bawb gwaith caled o’u blaenau.

Ym mis Hydref ym mlwyddyn 2013 cafodd y Gymdeithas Dewi Sant y cyfarfod cyntaf  gydag Arlywydd Chubut, sef Martín Buzzi, a rhan o´i gabinet. Cyflwynwyd dogfen y dathliad sy wedi cael ei chynllunio gydag awgrymiadau´r holl bwyllgorau gan  Gadeirydd  Cymdeithas Dewi Sant a rhai o aelodau’r pwyllgor. Ar ôl hynny roedd cyfarfodydd rhyngddynt  wedi cael eu cynnal bron pob mis i drafod amrywiaeth gweithgareddau.

Nod y  Dathliad:

 • Dangos  pwysigrwydd  y cyfnod pan gyrhaeddodd y Cymry cyntaf a thrwy hynny cysylltu ardal Patagonia â´r map cenedlaethol am y tro cyntaf.  Hefyd mewn ffordd heddychol cysylltwyd â´r brodorion.
 • Cadw diwylliant i gyd ar gyfer cenedlaethau´r dyfodol.
 • Cryfhau cysylltiad rhwng Cymru a’r Wladfa mewn ffordd i gyfoethogi´n gilydd.
 • Dangos hanes Y Wladfa a´i phwysigrwydd yn nathlysion  yr Ariannin fel Gwlad annibynnol..

Rhai o’r prosiectau

 • Cael  cydnabyddiaeth y dathliad gan Lywodraeth yr Ariannin, Llywodraeth y Dalaith a  Chynghorau trefi lle oedd y Cymry wedi ymsefydlu, sef Puerto Madryn,  Rawson, Gaiman, Trelew, Dolavon, 28 de Julio, Esquel, Trevelin, Comodoro Rivadavia a  Sarmiento.
 • Ymgasgli hoff  emynau trigolion Chubut ar gyfer Detholiad  Cymanfaoedd 2015.
 • Creu cerfluniau “Sesquicentenario” i osod ym mhob pentrefi nodais i yn barod.
 • Cynllunio a chyhoeddi tudalen ar y rhyngrwyd.
 • Adennill  yr enwau Cymraeg a  enwyd ar y llefydd ar y ffordd o Porth Madryn i Trevelin gan y Cymry gyntaf. Gosodd arwyddion dwyieithog ar hyd y ffordd.
 • Ail-gyhoeddi llyfrau hanesyddol y Wladfa yn Sbaeneg a Chymraeg. Yn arbennig rhai sy ddim ar gael ar hyn o bryd.
 • Gwahodd  Cynghorau´r Pentrefi i osod “Plazas Temáticas” yn eu hardaloedd.
 • Gwella Mynwent Moriah lle mae´r Cymry yn gorffwyso.
 • Cynnig cyrsiau Cymraeg i weithwyr mewn swyddfeydd twristiaeth.
 • Ymestyn oriau dysgu Cymraeg yn y dalaith gyda chefnogaeth Llywodraeth Chubut.
 • Trefnu cystadlaethau gwahanol chwaraeon o fewn y dalaith a thramor hefyd.
 • Trefnu cyngherddau a pherfformiadau drama yn ystod blwyddyn 2015 ond yn enwedig ar adeg Diwrnod Dewi Sant, Gŵyl y Glaniad, Eisteddodd Chubut, Eisteddfod y Bobol Ifanc, Eisteddfod Mimosa, Eisteddfod Trevelin.

Dyma gofnodion rhai o´r brosiectau ar gyfer y dathliad mawr y flwyddyn nesaf. Gobeithio eich bod chi wedi cael blas ar y  digwyddiadau sydd i fod o´n blaenau.

Croeso i bob un ohonoch ymuno yn y  dathliadau draw yn Wladfa, byddwch yn sicr o gael croeso mawr. Cofiwch, bydd pob math o weithgareddau yn y dalaith.

A oes angen mwy o wybodaeth? Ewch I www.galesesenpatagonia.com.ar

Tan y tro nesaf!

Rebeca White

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma