Gwobr Macmillan i goroeswr cancr sy’n rhannu ei stori yn y Pierhead

21 Mehefin 2013

Cyfrannwyd gan James Nee

Bydd y sgwrs nesaf yng ngyfres o ddarlithiau yr  Ysgol Sul yn digwydd am 11.00am ar Dydd Sul, 30 Mehefin ac yn cael ei draethodi gan Peter Thomas – dyn busnes o Port Talbot a gafodd wybod fod ganddo Hodgkin’s Lymphoma yn 2007. Tyfodd tiwmor  7cm gan  11cm o ran maint yn ei frest a chafodd driniaeth am 18 mis,  gan gynnwys Trawsblaniad Cell Bôn yn Ysbyty Athrofaol Cymru a threuliodd un mis ar ei ben ei hun mewn stafell yn y ‘sbyty rhag ofn iddo ddal haint.

Mae’r profiad wedi gwneud iddo ail ystyried ei safbwynt ar fywyd ac mae’n  gweld y pwysigrwydd o ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir ar gyfer byw bywyd prysur. Mae Peter hefyd yn cwestiynu sut rydym yn delio â heriau bywyd  a sut i lywio ein ffordd drwy’r helyntion bywyd yma.

Bydd Peter yn derbyn y Wobr Macmillan Douglas ddydd Mercher  Mehefin 26 am ei wasanaeth i Gymorth Canser Macmillan.

Fydd y sgwrs yn digwydd yn y Pierhead  ym Mae Caerdydd. Mae’r  Ysgol Sul yn gyfres o sgyrsiau seciwlar sy’n anelu i addysgu, ysbrydoli, a dathlu syniadau da ar gyfer Cymru a thu hwnt.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch â James Nee yn james@sundayschoolwales.org.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma