Damian Doubler Seren Caerdydd

23 Ebrill 2014

 

Bydd 2014 yn flwyddyn fythgofiadwy i Damian Doubler, gŵr ifanc 25 oed o Gaerdydd sydd bellach yn Bencampwr Sengl Bowlio Byd o Dan Do. 

Yn mis Chwefror eleni fe ddaeth Damian yn Bencampwr Cymru yn ei faes am yr ail waith mewn tair blynedd cyn mynd ymlaen i gipio teitl Coron Byd Cyngor Bowlio Dan Do. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn  Jersey ar ddechrau mis Ebrill gyda phencampwyr o Loegr, Iwerddon, Yr Alban, Jersey, Guernsey ac o Ganada a’r  Iseldiroedd. Damian yw’r Cymro cyntaf i ennill y fath deitl.

Dechreuodd Damian ei yrfa bowlio yn 10 oed ar ôl gweld y chwaraeon ar y teledu am y tro cyntaf. Dechreuodd chwarae gyda pheli snwcer gan daflu’r peli ar lawr y lolfa yn ei gartref yn Llys-faen, Caerdydd. Yn fuan wedyn fe ofynodd i’w rieni os gallai ymuno gyda chlwb bowlio er mwyn dysgu i chwarae o ddifri.

“Rwy wedi bod yn lwcus iawn o fy rhieni aeth a fi i Erddi Sophia i Glwb Dan Do Bowlio yno. Dyna ble y dechreuais i chwarae  ac rwy’n dal yn aelod o’r clwb hyd heddiw,” esboniodd Damian Doubler.

Ers hynny mae Damian wedi ennill sawl cystadleuaeth a chyfres o fedalau i’w glwb bowlio yng Nghaerdydd. Fe sylwodd cyn gapten y clwb Jeff Webley ar ddoniau’r hogyn ifanc yn gynnar iawn gan gynnig lle iddo ar y tîm yn 11 oed.

Bellach mae Damian wedi teithio ar hyd a lled y Deyrnas Unedig ac mae’n gobeithio gallu denu mwy o bobl ifanc i mewn i’w hoff chwaraeon.

“Mae gyda ni adnoddau gwych yma yng Nghymru gyda dros 20 o leoliadau bowlio o dan do ar draws y wlad. Yn aml mae nhw’n cynnig gostyngiad i bobl ifanc ac i fyfyrwyr i chwarae hefyd sydd yn gymorth mawr.”

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i Damian ddaeth yn gapten ar dîm Cymru o dan 25 mewn cystadleuaeth yn Belfast yn mis Chwefror cyn llwyddo hefyd mewn cystadlueaeth arall yn Durham yn mis Mawrth. Mae Damian wedi ennill 30 o gapiau dros Gymru yn yn sector o dan 25 a 21 o gapiau pellach yn y sector hŷn.

“Mae angen bod yn amyneddgar ac yn hamddenol. Mae angen cadw dy ben gan mai pwysau a llinell yw’r allwedd yn y gamp yma.

Roeddwn i yn lwcus, roedd gen i ddawn naturiol i chwarae bowlio, dydw i ddim wedi derbyn rhyw lawer o hyfforddiant er fod nifer o’r chwaraewyr hŷn wedi bod yn gefnogol i mi yma yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd. Mae’r gamp yma yn un gystadleuol, ac rwy wedi gwneud cymaint o ffrindiau o ganlyniad ar draws y byd.”

Nawr fod Damian wedi ennill teitl Senglau’r Byd y mis hwn mae ganddo doreth o gwpanau a gwobrau yn ei gartref.

Mae Damian yn barod yn teimlo’r pwysau cyn y bydd y tymor nesaf yn dechrau ym mis Medi.

“Mae yna bwysau gan y byddai yn cystadlu i gadw fy nheitl y tro hwn ac fe fydd pawb arall yno i’w bachu oddi arnai. Ond mae hynny yn rhoi y rheswm rwy ei angen i anelu am y brig unwaith eto ac i ennill.

Rwy’n chwarae i gadw fy lle ar yr ochr ryngwladol ac fe fyddai bob amser yn gwneud fy ngorau pan fyddaf yn chwarae dros fy ngwlad.”

 

Am fwy o wybodaeth  dyma wefan Bowlio Byd http://www.wibc.org.uk

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma