Gorymdaith Corpus Christi, 1911

Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol Cymru

28 Ionawr 2015

Mae project tair blynedd o ddogfennu, curadu a digideiddio detholiad o ffotograffau hanesyddol o gasgliadau cenedlaethol Cymru wedi esgor ar arddangosfa newydd Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol  yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Mae’r project Delweddau Naturiol yn bosibl diolch i rodd o £600,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn a’r bwriad yw digideiddio delweddau o bob math o ddisgyblaethau – daeareg, botaneg, hanes diwydiannol a chelf.

Ysbyty Hamadryad, 1906

Ysbyty Hamadryad, 1906

Bydd hyd at 10,000 o luniau wedi cael eu digideiddio erbyn diwedd y project ym mis Ebrill 2015 ac mae detholiad o’r lluniau hyn yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa.

Ar gyfer y project Delweddau Naturiol cafodd yr enghreifftiau gorau yng nghasgliad rhyfeddol yr Amgueddfa o tua 500,000 o ffotograffau ac eitemau hanesyddol eu trosglwyddo i fformat digidol hygyrch.

Mae’r delweddau yn cynnwys:

  • Portreadau ffotograffig o ddiwedd y 19eg ganrif
  • Casgliadau o ffotograffau gwreiddiol o Gaerdydd a’r fro yn dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif
  • Casgliad o luniau o goed ‘nodedig’ Cymru
  • Ffotograffiaeth arloesol o fywyd gwyllt o ddechrau’r 20fed ganrif
  • Delweddau o longau o gwmpas Dociau Caerdydd yn y cyfnod 1920-1975
  • Lluniau o byllau glo cymoedd y de, uwchben ac o dan y ddaear, o’r 1970au a’r 1980au
  • Delweddau a dynnwyd yng Nghymru gan y ffotograffydd arloesol John Dillwyn Llewelyn yn ystod y 1850au a’r 1860au
  • Ffotograffau o safleoedd cloddio archeolegol yn ystod y 1930au.

Mae cyfle i ymwelwyr yr Amgueddfa ddarganfod sut mae ffotograffiaeth wedi cyfrannu at hanes gweledol Cymru diolch i’r deunydd ffotograffig fydd i’w weld, ac sydd yn gosod hanes ffotograffiaeth o fewn cyd-destun datblygiad casgliadau’r Amgueddfa.

Arddangosfa

Arddangosfa Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol

Mae’r arddangosfa hefyd yn olrhain esblygiad ffotograffiaeth, o fod yn gofnod gwyddonol a chymdeithasol i’w defnydd fel cyfrwng artistig.

Mae detholiad mwy helaeth o’r delweddau gafodd eu digideiddio fel rhan o’r project yn cael ei daflunio ar un o waliau’r arddangosfa a bydd ymwelwyr hefyd yn gallu chwilio’r gronfa ddata ar-lein a grëwyd fel rhan o’r project. Bydd delweddau’n cael eu hychwanegu at y gronfa ddata tan ddiwedd yr arddangosfa, a bydd y gronfa ddata wedi’i chwblhau yn cael ei lansio ar ddiwedd Ebrill.

Mae’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd tan Ebrill 19.

 

Lluniau Amgueddfa Cymru

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma