CYW YN PEINTIO WARD YSBYTY PLANT YNG NGHAERDYDD

25 Ebrill 2014

Datganiad S4C 

Mae S4C wedi bod yn brysur yn addurno ward blant Ysbyty Athrofaol Caerdydd gyda chymeriadau poblogaidd Cyw, Gwasanaeth Plant y Sianel.

Mae’r ward bellach wedi’i haddurno’n llachar, gyda’r cymeriadau wedi’u gosod mewn golygfeydd gwahanol, mewn ffair, ar draeth ac ar y fferm.

Dywedodd Sarah LLoyd Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer iechyd plant yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd ei bod hi wrth ei bodd gyda’r coridorau lliwgar newydd.

“Rydym wedi addurno un o’r coridorau, gynt roedden nhw’n reit glinigol, ac ar ôl iddyn nhw addurno’r wal, roedd e’n lliwgar. Rydym wedi derbyn adborth positif yn ôl gan y staff, cleifion a’u rhieni. Rydym hefyd yn werthfawrogol tu hwnt i S4C am roi eu hamser i addurno’r coridor. Fe wnaethon nhw roi llyfrau, posau a DVDs i’r plant hefyd, ac maen nhw wrth eu boddau!”

Dechreuodd y cynllun y llynedd, gyda’r bwriad o addurno wardiau plant ledled Cymru.

Ward plant Ysbyty Gwynedd, Bangor oedd y cyntaf i dderbyn triniaeth Cyw ym mis Rhagfyr y llynedd, a gweddnewidiwyd Canolfan Plant Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin ym mis Mawrth eleni. Ac wythnos diwethaf tro ward blant Ysbyty Athrofaol Caerdydd oedd hi i gael ei haddurno.

A dydy’r gwaith ddim yn gorffen eto; dros y misoedd nesaf bydd S4C yn teithio i Aberystwyth a Wrecsam er mwyn addurno wardiau plant Ysbyty Bronglais, Aberystwyth ac Ysbyty Maelor Wrecsam gyda’r un cymeriadau adnabyddus a lliwiau llachar.

Mae Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau S4C, Garffild Lloyd Lewis, yn gobeithio y bydd y cynllun yn parhau i godi ysbryd plant Cymru wrth iddyn nhw gael triniaeth mewn ysbytai.

“Drwy’r cynllun newydd yma, ‘dan ni’n gobeithio byddwn ni’n gwneud cyfraniad bach tuag at yr ymdrechion i sicrhau nad yw treulio amser mewn ysbyty’n brofiad annifyr i blant Cymru.

“’Dan ni’n gwybod bod staff ar wardiau ledled y genedl yn gweithio’n galed bob dydd i godi hwyliau’r plant wrth iddyn nhw gael eu triniaeth, ac os bydd lliw a hwyl Cyw a’i ffrindiau’n gallu bod o gymorth yn y gwaith yna, fe fydd y cynllun yma wedi llwyddo.”

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma