Cyw ohebydd ar faes yr Urdd

28 Mai 2015

gan James Eul , myfyriwr Prifysgol Caerdydd

Heddiw, cefais y cyfle i weithio gyda Hacio i greu cynnwys i’w gwefan.  Ar hyn o bryd, rwy’n fyfyriwr yng Nghaerdydd yn ysgolion Cymraeg a newyddiaduraeth, felly doedd hyn ddim yn gyfle i golli i ddefnyddio’r holl ystod o sgiliau rwy wedi eu dysgu.

Dyn ni wedi bod ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng nghanol Eisteddfod yr Urdd, felly fel gallwch ddyfalu doedd dim diffyg storiau i fynd ar eu holau. Am ddeg y bore, es i a’r criw Hacio i gynhadledd datganiad y wasg. Clywson ni oddi wrth nifer o bobl gan gynnwys llywydd y dydd Catrin Brooks, a chadeirydd panel y gwyddorau, Gareth Ffowc Elis. Aethon ni ati i gael cyfweliadau gyda nhw – roedd hyn yn gyfle ymarfer y sgiliau dysgon ni y  brifysgol.

Yn dilyn hyn, ces i’r cyfle i ddewis beth oeddwn i am wneud, er mwyn cael y profiad o fod yn newyddiadurwr go iawn.  kizzy crawfordPenderfynais i wneud cyfweliadau gyda Kizzy Crawford, cantores newydd ar y ‘scene’ gerddoriaeth Gymraeg, a Nerys Howells, cogydd poblogaidd fu’n dangos torf ambell ryseit. Roedd y rhain, yn osgystal a’m cyfweliadau yn y bore, yn amrywiol ac bu’n rhaid rhoi nifer o sgiliau ar waith. Er enghraifft, bu’n rhaid dangos hyder a gofyn cwestiynau perthnasol a chryno, trin pynciau nad ydw i fel arfer yn trafod, a creu recordiadau o answadd da.

bwydAr cyfan, dw i ddim yn gallu mynegi mor dda oedd cymryd rhan am y diwrnod – caniatawyd fi i gael rhan yn yr holl broses yn hytrach na dilyn cyfarwyddiadau yn unig, a cefais adborth amhrisadwy yn y fan a’r lle. Yn ogystal, mae Eisteddfod yr Urdd wedi bod yn gyfle da i weld y gweithle ei hun yn ei chanol hi yn mynd ar ôl storiau tra bod nhw’n newydd sbon.

I ddarllen gwaith James a chriw o ddisgyblion Glantaf ar ddiwrnod #hacs @hacio @colegcymraeg @jomecymraeg http://bit.ly/1Eunv5t

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma