Cystadlu brwd yng Ngemau Cymru

5 Gorffennaf 2013

Fe fydd cannoedd o bobl ifanc yn heidio i Gaerdydd y penwythnos yma i gystadlu yng Ngemau Cymru, digwyddiad sydd wedi ei drefnu gan yr Urdd .

Mae Gemau Cymru yn ddigwyddiad aml-chwaraeon i bobl ifanc 11 – 18 oed, ac mae disgwyl dros 1,300 o athletwyr ifanc gorau Cymru yn y Brifddinas dros y penwythnos.

Dyma yw’r unig ddigwyddiad aml-chwaraeon o’i fath yng Nghymru, ac eleni fydd y trydydd tro iddo gael ei gynnal.  Bydd y penwythnos yn cynnig cyfle i’r bobl ifanc gystadlu yn erbyn y goreuon yn eu maes hwy, tra hefyd yn rhoi cyfle iddynt gyfarfod athletwyr o feysydd eraill yn y Pentref Athletwyr ym Mhrifysgol Morgannwg min nos.

Ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 6ed, bydd cystadlaethau athletau, pêl-droed i ferched, gymnasteg, nofio, hwylio, sboncen, tennis bwrdd a canŵio a’r cystadlu yn parhau ar y dydd Sul gyda mwy o gymnasteg, hwylio, sboncen a tennis bwrdd yn ogystal â triathlon, rygbi a phêl-rwyd.

Am y tro cyntaf eleni hefyd, bydd pêl-fasged cadair olwyn i’w weld yn Gemau Cymru, gyda thîm dan 19 Cymru yn ymarfer am y tro olaf cyn gêm gynta’r tymor yn Stoke Mandeville.

Dewch i wylio

Bydd y cystadlaethau yn cael eu cynnal yn lleoliadau chwaraeon gorau Caerdydd gan gynnwys Pwll Rhyngwladol Caerdydd, Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd a Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.  Mae croeso i’r cyhoedd ymweld ag unrhyw un o’r lleoliadau i wylio’r cystadlu a cofiwch ddanfon eich lluniau i Pobl Caerdydd.

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, “Mae’r cynnydd yn y nifer o gystadlaethau eleni, o 9 yn y flwyddyn gyntaf i 12 eleni, yn destament i lwyddiant Gemau Cymru.  Mae pobl ifanc yn ysu i fod yn rhan o Gemau Cymru, sydd nid yn unig yn cynnig cystadlu o’r safon uchaf iddynt ond hefyd digwyddiad cymdeithasol i gwrdd gydag athletwyr ifanc eraill sydd â’r un angerdd am chwaraeon.

Mae’r digwyddiad hefyd yn cyflwyno yr Urdd a’r Gymraeg i bobl ifanc nad ydynt o bosibl yn aelod o’r Urdd nac yn ymwneud gyda’r Gymraeg o ddydd i ddydd ac mae pob gwirfoddolwr di-Gymraeg yn cael llawlyfr gyda Chymraeg syml y gellir ei ddefnyddio i gyfathrebu yn y Gymraeg.”

Mae Gemau Cymru yn bartneriaeth rhwng Cyrff Llywodraethu y 12 chwaraeon gwahanol, yr Urdd a’r noddwyr, sef Coca-Cola Enterprises, Deloitte, Doodson Insurance, Cyngor Caerdydd, Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma