Cystadleuaeth pobi cacen Nadolig

22 Tachwedd 2014

Ydy’chi neu eich /rhiant/ ffrind / cymydog yn meddwl tipyn o’u sgiliau pobi? 
Mae rhaglen Bore Cothi ar Radio Cymru wedi lawnsio cystadleuaeth i goroni y gacen Nadolig mwya blasus. Y beirniaid fydd Beca Lyne-Pirkis, Kit Ellis ac wrth gwrs Shan Cothi .

Rhaid cofrestru erbyn y 1af o Ragfyr ac danfon sleisen o gacen at y tîm cynhyrchu erbyn 19 Rhagfyr. 

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws Bore Cothi, cyfle am brynhawn o goginio yn nghwmni Beca Lyne Pirkis ac enwogrwydd byd eang!
Mae’r manylion yn llawn i’w cael ar y wefan neu ffoniwch 03703 500 500

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma