Cystadleuaeth i Greu Amgueddfa

31 Ionawr 2016

Mae Amgueddfa Stori Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfeydd Caerdydd wedi lansio cystadleuaeth gyffrous yn gofyn i bobl ddylunio adeiledd addas ar gyfer menter newydd Stori Caerdydd, yr Amgueddfa Deithiol.

Bydd yr Amgueddfa Deithiol yn amgueddfa loeren ar daith barhaus. Bydd yn ymddangos mewn ardaloedd yng Nghaerdydd, yn aros yno am gyfnod ac yna’n gadael.

Nod y project yw diddymu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag mynd i’r amgueddfa drwy ddod â hi atyn nhw i’r cymunedau. Bydd Stori Caerdydd yn creu’r arddangosiadau a chynnwys y strwythur ar y cyd mewn partneriaeth â’r cymunedau.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i holl sectorau’r gymuned ddylunio gyda gwobr o £2,500 ar gyfer y syniad buddugol.

Bydd Amgueddfa Stori Caerdydd yn defnyddio’r syniadau a ddaw o’r gystadleuaeth i wneud cais am arian ar gyfer y project Amgueddfa Deithiol.

Rhaid anfon syniadau ar gyfer y gystadleuaeth nid hwyrach na hanner dydd, ddydd Gwener 11 Mawrth, a bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ddydd Llun 21 Mawrth.

Am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a’r manylion ymgeisio, ewch i wefannau Stori Caerdydd a Design Circle yr RSAW.

Am fwy o wybodaeth ynghylch yr Amgueddfa Deithiol, neu ynghylch sut y gallwch helpu ei noddi neu godi arian ar ei chyfer, cysylltwch â Victoria Rogers, Rheolwr yr Amgueddfa drwy: vrogers@caerdydd.gov.uk

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma