Cystadleuaeth Dylunio Ap

22 Tachwedd 2014

Yn galw ar ddylunwyr aps yn ysgolion a cholegau chweched dosbarth Caerdydd! Oes gennych chi’r sgiliau i feddwl am syniad gwych ar gyfer Ap Symudol defnyddiol? Os felly, hoffai Tîm Project Caerdydd Uwch-Gysylltiedig, rhan o Gyngor Caerdydd, glywed gennych chi.

Ar ôl llwyddo i ddarparu WiFi am ddim yng nghanol Caerdydd a’r Bae, mae BT Wholesale wedi rhoi £10,000 i’w ddefnyddio i hyrwyddo’r defnydd o Aps Symudol yn y ddinas, ac mae’r Cyngor wedi creu cystadleuaeth “Dylunio Ap i Gaerdydd” i hyrwyddo’r project.

Mae’r gystadleuaeth ar gyfer Ysgolion a Cholegau Chweched Dosbarth, i greu syniad ar gyfer yr Ap Symudol gorau a mwyaf ymarferol.

Gallai fod yn unrhyw beth – ap i’w ddefnyddio mewn bywyd bob dydd neu un a fyddai’n gwneud bywyd yn yr ysgol yn haws, cyhyd â’i fod yn ymarferol ac yn arloesol.

Caiff yr arian ei rannu gyda £1000 yn mynd i bob un o’r grwpiau oedran canlynol:
• Hyd at 6 oed
• 7-11 Oed
• 12 i 16 oed
• 16 – 18 oed (Chweched Dosbarth a Cholegau Chweched Dosbarth)
Bydd gwobr o £1000 ar gyfer yr Ap cyffredinol gorau a bydd y £5000 sy’n weddill yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu’r aps buddugol.

Bydd unrhyw elw a wneir gan yr Ap yn eiddo i’r ysgol sy’n dylunio’r Ap.

Y dyddiad cau yw 6 Chwefror 2015. I gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth, e-bostiwch: caerdyddddigidol@caerdydd.gov.uk

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma