Cyrsiau Oedolion at Ddant Pawb

13 Medi 2013

Mae Cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd  yn cychwyn diwedd mis Medi, ac efallai bod rhywbeth ymysg yr holl gyrsiau fydd o ddiddordeb i chi.

Er bod y Cyngor eisoes yn trefnu cyfres helaeth o wersi i oedolion, mae’r Fenter yn gyfrifol am ddosbarthu llu o ddosbarthiadau gyda’r nos i drigolion Caerdydd drwy’r iaith Gymraeg.

Mae’r cyrsiau yn amrywiol iawn ac mae rhywbeth i bawb, boed chi’n ffanatig ffitrwydd, yn grefftwr o fri, neu’n mwynhau dysgu ieithoedd newydd.

Os ydych chi’n mwynhau cadw’n heini, mae gan Menter Caerdydd nifer o wersi yn cychwyn ym mis Medi gan gynnwys 3 cwrs Pilates, cwrs Bŵt Camp Dan Do a chwrs Cadw’n Heini i rai dros 55 oed. Mae’r gwersi’n hynod boblogaidd gan eu bod yn ffordd hwyl a chymdeithasol o gadw’n heini, ac yn barod mae tri o’r cyrsiau wedi eu llenwi!

Mae cyrsiau hefyd i rai sy’n mwynhau gweithio gyda’i dwylo. Bydd y seramegydd Eluned Glyn yn rhedeg Cwrs Cerameg 10-wythnos, lle byddwch yn cael y cyfle i greu potiau wedi eu pinsio, gwaith cerfluniol, darnau â slab, gwaith teils, gemwaith porslen ac addurniadau Nadolig.

Bydd Siwan Hill yn dychwelyd gyda’i chwrs 10-wythnos hynod boblogaidd- Cwiltio, Clytwaith, Gwnïo a Gwau. Cyfle i chi greu ac addasu dillad a phethau i’r cartref. Efallai eich bod chi eisiau gwnïo clustog i’r cartref, gwau tea cosy i’ch tebot, neu greu bynting i briodas. Os felly, dyma’r cwrs perffaith i chi.

Bydd Haf Hayes, Bacws Haf, yn rhedeg cwrs Pobi Cartref 5-wythnos, lle bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i bobi bara, cacennau o fri, tartennau a phwdinau crand.

Efallai eich bod chi eisiau dysgu sut i greu gwefan, efallai i chi’ch hunain neu ar gyfer eich busnes. Os felly, pam na ddewch chi ar gwrs 10-wythnos Menter Caerdydd ar Sut i Greu Gwefan drwy ddefnyddio WordPress gydag Angharad Dalton.  Byddwch  yn dysgu sut i ddatblygu sgiliau ‘blogio’ a sut i adeiladu presenoldeb cryf ar-lein drwy ddefnyddio WordPress.com.

Os ydych chi’n un sy’n mwynhau ‘sgwennu, beth am gofrestru ar ein cwrs Cynganeddu i Ddechreuwyr gydag Emyr Davies neu’r cwrs Cynganeddu: Ymarfer y Grefft gydag Osian Rhys a Rhys Iorwerth.  Mae’r cyrsiau’n gyfle gwych i ddysgu ac ymarfer sut i gynganeddu, a bydd cyfle i ennill cadair arbennig yn Eisteddfod Ysgol Farddol Menter Caerdydd ar ddiwedd y cwrs.

Efallai eich bod chi eisiau dysgu iaith newydd? Bydd Sioned Lewis yn arwain cwrs Sbaeneg i Ddechreuwyr dros 10-wythnos, cyfle perffaith i herio eich hun a thrio rhywbeth newydd!

Yn arbennig iawn flwyddyn yma, byddwn yn rhedeg cwrs Clocsio i Oedolion am y tro cyntaf gyda seren S4C, Tudur Phillips. Yn ystod y cwrs 8 wythnos byddwch yn dysgu amryw o dechnegau a dawnsfeydd clocio gyda’r clociwr o fri. 

Mae’r cyrsiau ar gyfer oedolion o bob oedran a lefel, ac yn ffordd wych o gymdeithasu drwy’r Gymraeg gyda thrigolion eraill y ddinas. “Dw i wrth fy modd gyda chyrsiau Menter Caerdydd, a dros y blynyddoedd wedi mynychu cwrs Sbaeneg, Ffotograffiaeth a Gwnïo. Maen nhw’n gyfle gwych i gymdeithasu wrth ddysgu sgil newydd, a dwi’n edrych ymlaen yn arw at gychwyn y cwrs cerameg eleni.” Ceren Roberts, Grangetown.

Mae’r cyrsiau ffitrwydd yn cychwyn o Fedi 15 ymlaen, a phob cwrs arall o Fedi 25 ymlaen, ac mae’r holl gyrsiau ar gael am hanner pris i fyfyrwyr.

Am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o’r cyrsiau, neu i archebu lle cliciwch yma, neu gysylltwch â Sara Jones sarajones@mentercaerdydd.org.

 

Rhestr Cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd – Tymor yr Hydref

Pilates i Ddechreuwyr gyda Catrin AhmunLLAWN

Pilates Ffitrwydd gyda Catrin Ahmun LLAWN

Bŵt Camp gyda Catrin Ahmun LLAWN

Cadw’n Heini 55+ gyda Siân Thomas

10.30yb-11.30yb, CH Llanisien, Medi 25 am 10 wythnos £40

Sbaeneg i Ddechreuwyr gyda Sioned Lewis

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80

Cwiltio, Clytwaith, Gwnïo a Gwau gyda Siwan Hill

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80

Adeiladu Gwefan WordPress gydag Angharad Dalton

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80

Cwrs Cerameg gydag Eluned Glyn

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 10 wythnos £80

Cwrs Pobi Cartref gyda Haf Hayes

7yh-9yh, Ysgol Plasmawr, Medi 25 am 5 wythnos £40

Cwrs Clocsio gyda Tudur Phillips

7.15yh-8.15yh, Neuadd Eglwys Santes Catherine, Pontcanna, Medi 26 am 8 Wythnos £40

Cynganeddu i Ddechreuwyr gydag Emyr Davies

7yh-9yh, Lleoliad i’w gadarnhau, Hydref 8 am 10 wythnos £80

Cynganeddu – Ymarfer y Grefft gydag Osian Rhys Jones a Rhys Iorwerth

7yh-9yh, Lleoliad i’w gadarnhau, Hydref 8 am 10 wythnos £80

*GOSTYNGIAD HANNER PRIS I FYFYRWYR AR BOB CWRS*

 


Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma