Cyri San Steffan

20 Rhagfyr 2015

Loving Welsh Food Logo GlasSian B Roberts yw perchennog cwmni Loving Welsh Food, sy’n cynnig teithiau a gweithgareddau sy’n defnyddio a dathlu cynnyrch lleol.  

Yma mae Sian yn rhannu ei rysait arbennig ar gyfer cyri.

Fe fuon ni’n byw yn Affrica pan o’n ni’n fach, ac mi ddysgodd Mami – Menna –  sut i neud cyri yn Tanzania.

Rysáit teuluol sydd gen i isod ar gyfer unrhyw fath o gig sy’n weddill ar ôl Dydd Nadolig, neu ginio Dydd Sul.

Yn lle defnyddio’r “Red Thai Curry paste” mae Paul o Gaerdydd yn paratoi cymysgedd o sbeisys ar gyfer cyri.  Brenin Cyri Caerdydd, mae’n debyg! Mae rhagor fan hyn.

Cyri Menna

Cynhwysion

 • 2 lwy fwrdd o olew llysiau
 • 2 winwnsen
 • 2 ewin o arlleg
 • llwy de o sinsir ffres wedi ei falu
 • llwy fwrdd o flawd plaen
 • llwy fwrdd o bast tomato
 • llwy de o cumin
 • llwy de o turmeric
 • 2 llwy de o coriander ffres
 • llwy de o  “Red Thai curry paste”  (ar gael yn yr archfarchnadoedd, delis …)
 • 200g o gig wedi ei goginio (twrci, ffowlyn, cig oen, eidion)
 • 1 litr o stoc ffowlyn neu lysiau

Dull

Rhowch yr olew llysiau mewn sosban i dwymo. Ychwanegwch y garlleg a’r sinsir am funud neu ddwy.  Ychwanegwch y winwns a’r garlleg a’u coginio nes eu bod nhw’n feddal ( 3- 4 munud).

Diffoddwch y gwres ac ychwanegwch y blawd, past tomato, cumin, turmeric, hanner y coriander, a’r past Thai a’u cymysgu. Coginiwch y gymysgedd am 2 funud (ar wres isel iawn).

Diffoddwch y gwres eto ac ychwanegu’r stoc, yn ara deg, nes bod y stoc a’r gymysgedd wedi cymysgu’n iawn. Dewch a’r cyri i’r berw, ychwanegwch y cig  a choginiwch am 30 – 40 munud ar wres isel.  Trowch y gymysgedd o bryd i’w gilydd.

Jest cyn gweini, ychwanegwch y coriander ffres.

Gweinwch gyda reis, bananas wedi sleisio, tomatoes, cnau coco, a siytni mango.

I ddysgu mwy am Sian a’i chwmni, ac i gysylltu hefo hi, ewch i’r wefan http://lovingwelshfood.uk/#cymraeg.

Os ydych chi dal yn chwilio am anrheg Nadolig arbennig, mae talebau – gift vouchers – ar werth ar y wefan i ymuno â Sian ar un o’i theithiau bwyd blasus.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma