Cyri diflas yn y ffynnon: Adolygiad Huw O

16 Chwefror 2014

Adolygiad Huw Onllwyn o The Spice Connoisseur, Ffynnon Tâf

I loves a good Indian, me!

Tra’n ystyried ble i fynd am fwyd gyda fy merch a’i chariad, penderfynais fynd at wefan Trip Advisor i chwilio am fwyty Indiaidd newydd.

A….we hey! Wele sôn am y Spice Connoisseur yn Taffs Well (neu Ffynnon Tâf i ddarllenwyr dysgedig Pobl Caerdydd). Ar ôl chwerthin am yr enw am ychydig, dyma ddarllen barn cwsmeriaid y lle. Megis:

Fantastic food, great service and a friendly warm welcome. I cannot fault this place. Recently went for a meal recommended by a friend and it was exceptional.”

“This is my favourite restaurant in South Wales. The food is phenomenal, the service great and the familiarity with customers is what plants this firmly at the top of the standings for Indians in South Wales.”

Werth mynd yno felly! Wedi’r cyfan, mae Ffynnon Taf yn ddigon agos i Radur, a braf yw crwydro i gyferiad y cymoedd o bryd i’w gilydd (‘the accents are so friendly…’).

Ond, arhoswch funud, ‘dwi wedi bod i Ffynnon Taf lawer gwaith. Wedi’r cyfan, dyna lle ‘dwi’n torri’r hyn sy’n weddill o fy nghwallt, o dan ofal a chydymdeimlad gennod ‘River Hair’ (‘clippers round the sides, please, and do what you can with what’s left on top’. Y cyfan am £10). Ond ni welais erioed y Spice Connoisseur. Ydy e’n bodoli?

Wel, ydy, a dyma’r llun ohono a welais ar Google.

Y Spice Connoisseur

Y Spice Connoisseur

Efallai mai dyma oedd yr adeg i mi roi’r gorau i’r syniad o fynd yno. Ond beth am y sylwadau ar Trip Advisor – heb sôn am y ffaith fod y llun yn dangos fod ganddynt faes parcio? (Nid wyf yn hapus i barcio’r Jag yn rhywle amheus).

Felly, ffoniais. Dim ateb am amser hir, wedyn neges ‘Sorry, your call cannot be taken at present’. Bwyty heb beiriant ateb? Tybed a oedd hyn yn arwydd o bethau i ddod?

Fe fyddai dyn doeth wedi chwilio am rhywle arall. Ond ddim eich adolygwr dewr.

Ffoniais eto, ac eto, ac eto. Ar y pumed alwad (noson yn hwyrach), cefais ateb.

‘Hello?’

‘Oh! Hello! Can I book a table please?’

‘Sigh….for when?’

Dyma dorri’r newyddion i fy ngwraig. Beth yw’r Gymraeg am ‘quizzical look,’ ‘doubtful expression’, neu ‘a look of complete and utter disappointment’?

Yr olwg sy’n dweud ‘I married an idiot’, hwnna oedd o. Ond…hei…cofiwch Trip Advisor!

Fe ddaeth y noson! Hanner awr wedi chwech ar noson Sant Ffolant. Noson gwlyb a gwyntog. Bu rhaid i ni barcio o dan lein ddillad yn y maes parcio a oedd, o’i weld yn agosach, yn fwy tebyg i feysydd brwydr y Somme na rhywle synhwyrol i adael eich car. Yn ddigon rhyfedd, fodd bynnag, roedd golwg y bwyty’n gwneud i ddyn eisiau aros yn y maes parcio, yn hytrach na chroesi’r trothwy.

I mewn a ni, drwy’r drws uPVC a oedd bron iawn yn lan. Y pethau cyntaf oedd yn ein taro oedd yr oglau (disinfectant, arogldarth ac, wrth gwrs, cyri). Yr ail beth oedd y fowlen fawr o gymysgedd bombay ac ynddi hen lwy fetal er mwyn i chi helpu’ch hunan i’r cynnwys (‘umm…thanks, but no thanks.’) Roedd miswig roc i’w glywed o rhywle (‘that’s neat that’s neat that’s neat that’s neat, I really love your tiger feet…). Yr argraff cyffredinol oedd ‘llwm.’

Bar ar y chwith, mewn coridor sy’n arwain at fwyty, ac roedd hwnnw’n llawn am hanner awr wedi chwech! Cyplau hyn, ambell i bar ifanc, ambell i grwp o bobl. A phobl yn eistedd wrth y bar yn aros am take away. Addawol!

Er yn llawn, fodd bynnag, roedd pawb yn hollol ddistaw. Doedd neb i’w gweld yn, ym, mwynhau.

Aethom heibio i danc pysgod yn llawn pysgod aur a dwr brown at ein bwrdd yn yr heuldy a’i do triple polycarbonate yn llwyddo i gynyddu swn y glaw i lefel fyddarol. Lle i bump oedd gennym, gyda sawl bwrdd wedi gwthio at ei gilydd. Roedd un bwrdd, fodd bynnag, ddwy fodfedd yn uwch na’i gymydog.

‘Oh!’ meddais, gan bwyntio at fyrddau gwag gerllaw ‘Can we have one of those instead, because this table’s higher than the rest?’

‘No sir, it’s not possible, because that table’s higher than the rest.’

‘Dwi dal yn ceisio deall ei bwynt,wrth sgwennu hwn.

Taniodd gannwyll bach ar y bwrdd. Aeth hwnna allan yn syth – ac fe gerddodd i ffwrdd.  Erbyn 7.30 roeddem wedi bwyta ein popodoms. Digon blasus, crisp a ffres.

Erbyn 7.45 fe ddaeth y bwyd. Awr a chwarter ers i ni gyrraedd. Yn y cyfamser, teg dweud fod staff y bwyty wedi dangos lled ddiddordeb ynddom. Dim mwy.

Fel dyn parchus, cefais fy alw’n ‘Syr’. Fy merch, fodd bynnag, oedd , ’What can I get you, love?’ A’i chariad oedd, ‘D’you want something to drink, mate?’

Archebais fy hoff bryd, sef Jalfrezi cyw iar. Cyri poeth, yn llawn cig blasus, ambell i domato, pupur gwyrdd, chillies ffres, ambell i daten bach a saws tywyll, blasus. Fel arfer.

Dyma lun o Jalfrezi safonol:

Jalfrezi cyw iâr safonol

Jalfrezi cyw iâr safonol

Jalfrezi y Spice Connoisseur

Jalfrezi y Spice Connoisseur

A dyma beth gefais yn y Spice Connoisseur:

 

 

 

 

Bwyd afiach, diflas, ‘chydig yn oer. Dim sbeis yn agos i’r peth. A’i liw coch llachar yn f’atgoffa o cyris y saithdegau yn y Raj Dooth (Mackintosh Place) lle bum sawl gwaith fel myfyriwr gweithgar. Cafodd fy ngwraig Dupiaza cyw iar. Sef cyw iar a winwns. A dim byd arall, gan gynnwys unrhyw flas.

Cawsom Naan peshwari. Oer, heb unrhyw goconyt yn agos iddo – a heb fêl ar ei ben. Yn hytrach, roedd rhyw fath o grit yn glynu iddo, gan rhoi’r argraff ein bod yn bwyta ar draeth Dinbych y Pysgod, yn hytrach na mewn bwyty. Dywedodd fy mab (9 oed) eu bod yn haeddu ennill y Grit Awards. A son am wobrau, roedd tystysgrif ar y wal gan y South Wales Echo. Best Restaurant Award….2002.

Mae’n amlwg bod newidiadau mawr wedi bod ers hynny. Neu, fel cynigiodd Hugh, cariad fy merch, ‘Maybe it was the best Indian in Taffs Well. Or in Cardiff Road, Taffs Well’. Pwy a wyr?

Ond, iesgob, cawsom hwyl. Weithiau mae pethau mor wael, bod dyn yn gweld hiwmor y sefyllfa.  A dyna fuodd yn ein hachos ni.

Fe ddaeth y bil. £72. Telais y cyfan, wedi i fy ngwraig esbonio y byddai wedi cyfrannu pe byddwn wedi mynd a hi i rywle neis.

Roedd y Carslberg a’r After Eights yn hollol dderbyniol. Dyma lun o’r bwyty.

Y tu mewn

Y tu mewn

 

Ni fyddwn yn mynd yno eto. A dyma gair o gyngor i berchennog y gwesty. Mae angen newid enw’r lle. Cael gwared o’r gair ‘Spice’.

A ‘Connoisseur’.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Geraint yn dweud:

Os am fwyd Indiaidd da yn ardal Ffynnon Taf, byddai’r hanner milltir ychwanegol i Nantgarw a Bombay Blue (ar y dde wedi mynd heibio i dafarn y Cross Keys) wedi gwneud y tric. Fanna yw’r lle i fwynhau bwyd da, di-ffwdan ac ambience hwyliog hefyd.

Non yn dweud:

Jysd isio deud mod i di mwynhau darllan yr adolygiad hwn yn arw (digri!)
Ond bechod am safon y bwyd!