Cynlluniau Newydd i Lonydd Bysus y Ddinas

13 Mehefin 2014

Mae Cyngor Caerdydd am dreialu cynllun i adael i gerbydau llogi preifat a cherbydau modur dwy olwyn ddefnyddio lonydd bysus y ddinas.

Ar hyn o bryd, Cerbydau Hacni yw’r unig gerbydau eraill sy’n cael defnyddio’r lonydd bysus, ond mae galw i gerbydau llogi preifat gael defnyddio’r lonydd hefyd, gan fod y cerbydau hyn yn wynebu oedi a theithiau hirach, yn arbennig yn ystod oriau brig. O ganlyniad i hyn, mae cwsmeriaid yn talu mwy nag y byddent gyda Cherbyd Hacni.

Caiff cerbydau modur â dwy olwyn, sy’n cynnwys beiciau modur, sgwteri a beiciau moped, ddefnyddio lonydd bysus a byddant yn cyfrannu at amcan trafnidiaeth y cyngor o annog gyrwyr i ddefnyddio dulliau teithio heblaw am y car preifat.

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd:

“Dyma gyfle gwych i dreialu’r defnydd o’r lonydd bysus gan gerbydau ychwanegol oherwydd bydd camerâu teledu cylch cyfyng newydd ar waith yn y dyfodol agos a fydd yn caniatáu i ni nodi defnydd cywir ac anghywir o’r lonydd.

“Ni fydd y treial yn dechrau tan i’r Cyngor gael y pwerau i orfodi’r lonydd bysus a throseddau traffig. Bydd yn defnyddio’r camerâu i’r perwyl hwn.

“Ceir dadl glir o safbwynt y cwsmer ac o safbwynt amgylcheddol i adael i gerbydau llogi preifat ddefnyddio’r lonydd bysus. Mae cerbydau modur â dwy olwyn yn achosi llai o dagfeydd na cheir, ac mae angen llai o le arnynt i barcio. Os gallwn annog y dull hwn o deithio, bydd yn lleihau tagfeydd traffig yn y ddinas.”

Caiff y cynllun ei adolygu ar ôl 6 mis. Os bydd yn llwyddiannus, caiff Gorchmynion Lonydd Bysus eu diwygio’n barhaol i ganiatáu ar gyfer dosbarthiadau newydd o gerbydau.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma