Cynlluniau cyffrous Amgueddfa Sain Ffagan

10 Hydref 2013

Y fynedfa newydd

 

Mae ‘na newidiadau mawr ar droed yn un o sefydliadau amlyga’r genedl- a’r  gwaith o adnewyddu a diweddaru adeiladau ac orielau Sain Ffagan eisoes wedi dechrau. Fe aeth Gwenda Richards i’r amgueddfa i gael sgwrs gydag Iwan Llwyd, swyddog y wasg i ffeindio mas beth sydd ar y gweill.

Gyda thros £25 miliwn o fuddsoddiad dros y blynyddoedd nesaf, bydd Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru’n cael ei datblygu i adrodd hanes pobl Cymru dros 230,000 o flynyddoedd. Mae ‘na dri  datblygiad ac fe fydd y gwaith yn cymryd tan 2018 i’w gwblhau.

Argraff artist o'r fferm yr Oes Haearn- Bryn Eryr (h) Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Argraff artist o’r fferm yr Oes Haearn- Bryn Eryr

Ymhlith yr atyniadau newydd fydd:

  •  Llys Rhosyr, un o lysoedd tywysogion Gwynedd, lle bydd cyfleusterau preswyl ar gael i blant ysgol
  • Mynedfa drawiadol ac erbyn 2016:
  • Dwy oriel newydd :Beth yw Cymru?, sef oriel cronolegol a Beth yw Bywyd?  fydd yn  adlewyrchu bywyd beunyddiol y Cymry ar hyd yr oesoedd.

Mae’r orielau eisoes wedi cau ac mae’r gwaith o ddymchwel y Pentref Celtaidd wedi cychwyn .

Dymchwel y pentre Celtaidd

Dymchwel y pentre Celtaidd

Y flwyddyn nesaf mae gobaith y bydd atyniad newydd i’w weld yn codi o’r tir – yn llythrennol gyda adeiladu fferm Bryn Eryr, Ynys Mon, o’r oes haearn yn cael ei greu o’r newydd yng Nghaerdydd gan wirfoddolwyr o gymunedau lleol.

“Mae hyn yn dipyn o arbrawf i ni- ac yn rhan o arbrawf ar hyd a lled Ewrop,” meddai Iwan. “Yn hytrach na symud adeiladau o’r lle gwreiddiol i’r fan hyn ry’n ni’n bwriad codi ‘r fferm o’r pridd yma, fel  rhan o archeoleg arbrofol yn seiliedig ar wyddoniaeth. Fe fyddwn ni’n gobeithio cael byddin o wirfoddolwyr, yn blant, y cymunedau lleol- unrhyw un sy’n barod i wneud gwaith bon braich oherwydd ma’r walia yn rhyw 6 i 7 troedfedd o drwch!”.

Fe fydd y gwaith o recriwtio yn dechrau o fewn yr wythnosau nesaf i ddechrau’r gwaith fis Mawrth 2014 gyda’r gobaith o orffen erbyn ddiwedd y flwyddyn.

Mae un o weithwyr Sain Ffagan, Geraint Parfitt yn eitha excited am yr holl ddatblygiadau. “Ma shwt gwmint wedi newid yn ystod y naw mlynedd dwi wedi bod yn gweithio yma. Ma pethe newydd yn codi bob blwyddyn,” mynte Geraint, crefftwr sy’n gwneud clocsiau mewn gweithdy oedd arfer sefyll yn wreiddiol yn Solfach, Sir Benfro. Am fwy o hanes Geraint cliciwch yma.

Fe fydd Pobl Caerdydd yn dilyn hynt a hanes Sain Fagan dros y misoedd nesa wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen ac yn holi rai o gymeriadau lliwgar yr Amgueddfa.

Diolch i’r Amgueddfa am yr hawl i ddefnyddio’r lluniau.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma