Cynllun i sefydlu canolfan i’r Gymraeg ynghanol y ddinas

12 Gorffennaf 2014

Yn lansiad Tafwyl heddiw, cyhoeddodd Arweinydd Cyngor Caerdydd gynlluniau cychwynnol i  sefydlu canolfan arbennig fydd yn gartref i’r Gymraeg yn y brifddinas. Menter Caerdydd fydd un o brif bartneriaid y cynllun.

Wrth siarad yn agoriad swyddogol yr ŵyl yng Nghastell Caerdydd, dywedodd y Cynghorydd Phil Bale y byddai ‘Gofod y Gymraeg’ yn ganolbwynt i bobl fedru cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a phrofiadau yn ymwneud a’r Gymraeg.

Yn Nhafwyl heddiw fe groesawodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones A.C y newydd gan ddweud: “Dwi’n gyffrous iawn i glywed am yr egin syniad sydd gan Gyngor Caerdydd ynghylch datblygu canolfan i’r Gymraeg yng nghanol y ddinas.

Mae Menter Caerdydd yn esiampl wych o Fenter Iaith sydd yn ymdrechu i ddarparu cyfleoedd pwysig i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.”

Y gobaith yw lleoli’r ganolfan yng nghanol y brifddinas a bydd yn ffocws i ddiwylliant Cymreig Caerdydd. Bydd yn ganolfan addysgol lle y gall pobl ddod i ddysgu, ymarfer a defnyddio eu Cymraeg gydag eraill mewn awyrgylch gymdeithasol a chroesawgar.

Meddai’r Cyng Phil Bale: “Mae’r cynllun i ddatblygu ‘Gofod y Gymraeg’ yng nghanol y brifddinas yn cynrychioli dyhead sy’n cael ei rannu gan nifer o’n partneriaid  – mae’r  ymrwymiad yn rhan o’n strategaeth ni i hyrwyddo Cymraeg yng Nghaerdydd.”

Drwy gynnal amrywiaeth o weithgareddau a chynnig gofod arddangos, bwriad y ganolfan yw codi proffil yr iaith yn enwedig ymhlith ymwelwyr, pobl ifanc a dysgwyr.  Gall hefyd ddatblygu’n labordy ymchwil i iaith a dwyieithrwydd mewn cydweithrediad a phartneriaid Ewropeaidd eraill.

Dywedodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Menter CaerdyddMae’r cynllun yma yn un hynod o gyffrous ac rydym wrth ein bodd yn chware rhan ganolog yn ei datblygiad. Ein gobaith yw y bydd y lleoliad yn arwyddocaol ac un croesawgar i bobl Caerdydd ac ymwelwyr o Gymru a thu hwnt. Mae Tafwyl yn arwydd o lwyddiant y Gymraeg yn y brifddinas ac mae’n wych gweld Cyngor Caerdydd yn cefnogi twf yr iaith yma mewn ffordd ymarferol a strategol.”

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma