Cynllun Cyllido Torfol Cathays yn codi £20K Mewn Pythefnos

8 Hydref 2015

Mae ymgyrch cyllido torfol i ariannu’r gwaith o adfer Capeli Mynwent Cathays wedi llwyddo i godi £20,000 mewn pythefnos, ond mae angen £20,000 arall cyn diwedd mis Tachwedd i adfywio’r cyntaf o’r capeli hanesyddol.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros yr Amgylchedd:

“Mae’r ymateb i’r ymgyrch hon wedi bod yn ffantastig hyd yma a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu cyn belled.

“Os gallwn fwrw ein targed a chwblhau’r gwaith adfer hwn gallwn fwrw ati o ddifrif i ddechrau defnyddio’r capel ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau eto gan gynnwys gwasanaethau angladdol.”

Dywedodd John Pidgeon o Gyfarwyddwyr cwmni Angladdau, Pidgeons Caerdydd, sydd wedi rhoi cyfraniad hael o £7,000 tuag at y rhaglen adfywio:

“Mae’r bensaernïaeth a’r awyrgylch yng Nghapel Cathays yn golygu ei bod yn goron ar ddatblygiad hanesyddol Caerdydd.

“Mae’n haeddu cael ei adfer er budd holl drigolion Caerdydd.  Mae pobl yn ystyried bod Mynwent Highgate yn Llundain o bwys hanesyddol.  Mae Mynwent Cathays yr un mor bwysig.”

Os hoffech gyfrannu ewch i:  www.spacehive.com/restoration-of-cathays-cemetery-chapels

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma