Cynhadledd i drafod yr iaith Gymraeg yn y ddinas

26 Chwefror 2014

gan Dylan Hughes, Uned yr Iaith Gymraeg, Cyngor Caerdydd

Oes gyda chi syniadau ar sut all Cyngor Caerdydd weithio gyda’u phartneriaid i warchod a meithrin y Gymraeg yn y ddinas?

Os oes – archebwch eich lle yng ‘Nghynhadledd Caerdydd Ddwyieithog – Cardiff: A Bilingual City’ a gynhelir yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ddydd Iau 6 Mawrth 2014.

Diben y digwyddiad yw ymgysylltu ac ymgynghori â’n partneriaid, rhanddeiliaid a chyrff allweddol eraill er mwyn cynhyrchu cynllun gweithredu gyda’r nod o warchod a meithrin yr iaith yng Nghaerdydd.  Rydym hefyd eisiau clywed syniadau a barn unigolion sy’n byw neu’n gweithio yn y ddinas o ran sut gallwn wireddu’n gweledigaeth ni o gynyddu dwyieithrwydd yn y ddinas trwy weithio’n agosach gyda sefydliadau eraill y ddinas.

Bydd yna nifer o siaradwyr gwadd, gan gynnwys y Prif Weinidog, yn ogystal â pherfformiadau a sesiynau grŵp yn ystod y dydd yn seiliedig ar chwe thema Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. Ein bwriad yw sicrhau bod y cynllun gweithredu rydym yn ei greu ar y cyd â sefydliadau eraill yn hwyluso gofynion y Strategaeth yng Nghaerdydd.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Ffion Gruffudd neu Dylan Hughes o Gyngor Caerdydd 02920 872527 / UnedyriaithGymraeg@caerdydd.gov.uk er mwyn archebu eich lle yn y digwyddiad pwysig hwn.

Mae llefydd yn brin felly cyntaf i’r felin!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma