Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG 2013

7 Tachwedd 2013

Mae RhAG (Rhieni dros Addysg Gymraeg) yn eich gwahodd i’w Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol a gynhelir eleni ar Dachwedd 23ain o 10.00yb tan 1.ooyh yn Ysgol Gymraeg Treganna, Sanatorium Road.

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Profiadau llawr gwlad

Siaradwyr gwadd:

  • Gari Lewis, Pennaeth Cynllunio, Uned y Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru
  • Elin Maher, RhAG Casnewydd
  • Cyng. Arfon Jones, RhAG Wrecsam

Mynediadam ddim. Cinio’n ddewisiol am gyfraniad o £7.

Ffurflen gofrestru a gwybodaeth bellach ar gael yma.

Rhaid cofrestru erbyn Tachwedd 19eg er mwyn sicrhau cinio.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma