Cyngor ar deithio i’r gêm rygbi heddiw

5 Medi 2015

Datganiad Cyngor Caerdydd

Bydd Cymru’n herio’r Eidal ddydd Sadwrn gyda’r gic gyntaf am 5pm yn Stadiwm y Mileniwm.  Disgwylir torf o 50,000 ac mae Cyngor Dinas Caerdydd yn argymell i bobl neilltuo digon o amser i gyrraedd y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus preifat lle y bo’n bosibl.
Gall y rheini sy’n dod â’u ceir i’r ddinas osgoi tagfeydd a chostau parcio drwy ddefnyddio gwasanaeth Parcio a Theithio’r Cyngor am £6 y cerbyd.
Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael yn Lecwydd (Maes Parcio Melyn) y gellir gyrru iddo oddi ar gyffordd 33 yr M4. Y man gollwng fydd Tresillian Way i’r gogledd, yng nghefn Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.
Bydd staff yn y meysydd parcio o 9.00 a bydd y bws cyntaf yn gadael am 9.30am.  Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 8.30pm a bydd y maes parcio’n cau am 9.00pm.
Mae mannau parcio i fysus mewn maes parcio pwrpasol yng Ngerddi Sophia am £15 y bws.  Dylai bysus adael yr M4 o gyffordd 32 a dilyn arwyddion i Erddi Sophia.  Gall ceir barcio yng Nghlos Sophia am £10 ar gyfer digwyddiadau.
Bydd ffyrdd ar gau o 3pm tan 8pm yn y lleoliadau canlynol:
Heol y Gogledd o’r gyffordd â Boulevard de Nantes i’r gyffordd â Ffordd y Brenin.
Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
Tudor St o’r gyffordd â Clare Rd i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment)
Plantagenet St a Beauchamp St o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor St (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr)
Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n gyfan gwbl:
Heol y Dug, Heol y Castell, Heol yr Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott. 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma