Cyngor am Deithio ar Ddydd Sul

2 Hydref 2014

Datganiad gan Cyngor Caerdydd

Bydd un o rasys ffordd mwyaf y Deyrnas Unedig yn llenwi strydoedd Caerdydd â llu o redwyr ddydd Sul 5 Hydref pan fydd Hanner Marathon Caerdydd Banc Lloyds yn dychwelyd i Brifddinas Chwaraeon Ewrop.

Bydd y llwybr 13.1 milltir yn arwain rhedwyr ar hyd cwrs cyflym a gwastad gan mwyaf o amgylch y ddinas, gan fynd heibio rhai o dirnodau mwyaf eiconig y brifddinas, golygfeydd hardd ac adeiladau hanesyddol ar y ffordd.

Bydd y ras yn dechrau am 9am y tu allan i Gastell Caerdydd cyn i’r rhedwyr fynd heibio Stadiwm Dinas Caerdydd ar y ffordd i Benarth cyn croesi’r morglawdd a symud ymlaen i Fae Caerdydd lle y byddant yn mynd heibio’r Eglwys Norwyaidd a Chanolfan Mileniwm Cymru.  Mae’r llwybr yna’n mynd tua gogledd y ddinas, o amgylch Llyn hardd Parc y Rhath cyn heidio i’r llinell derfyn cyffrous y tu allan i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar Heol y Gogledd.

Yn ôl yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury:  “Mae digwyddiadau fel hyn yn dangos Caerdydd ar ei gorau, nid dim ond y golygfeydd trawiadol ond hefyd ymglymiad y gymuned sy’n annog cannoedd o wirfoddolwyr i helpu i gynnal y digwyddiad, sy’n denu teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl Redeg ddydd Sadwrn, lle bydd torfeydd yn llenwi’r strydoedd i gefnogi’r rhedwyr a gweld symiau mawr o arian yn cael eu codi i elusen.”

Yn ogystal â’r hanner marathon, cynhelir Gŵyl Redeg llawn hwyl ddydd Sadwrn 4 Hydref yn Neuadd y Ddinas rhwng 12pm a 5pm lle y bydd teuluoedd, ffrindiau, plant ac oedolion o bob oedran yn cael cyfle gwych i gymryd rhan mewn ras hwyl i’r teulu, rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gwylio’r gystadleuaeth ras milltir o hyd neu fwynhau’r diddanwyr, y peintwyr wynebau, y gerddoriaeth fyw a’r bwyd a’r diodydd lleol sydd ar gael.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ar yn ystod y digwyddiadau dros y penwythnos.

Ddydd Sadwrn 4 Hydref, bydd Heol Corbett, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol y Coleg a Rhodfa’r Brenin Edward VII ar gau rhwng 12pm a 5pm.

Ar ddydd Sul 5 Hydref, bydd ffyrdd ar gau ar hyd y llwybr rhwng 8am ac 1.30pm, ond canllaw yn unig yw’r amseroedd cau a gallant newid yn dibynnu ar faint o’r gloch y mae’r heol yn ddiogel i’w hailagor.  Bydd Heol y Castell a Heol y Gogledd ar gau o tua 4am am y rhan fwyaf o’r diwrnod.

Y llwybr cyfan yw:

Heol y Castell, Wellington Street, Sloper Road, Heol Penarth, Terra Nova Way, Penarth Portway, Rhodfa Lloyd George, Tyndall Street, Windsor Road,  Richmond Road,  Albany Road,  Ninian Road,Lake Road East, Lake Road West, Fairoak Road, Cathays Terrace,  Heol y Gogledd

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma