Cyngerdd Pasg Côr Caerdydd

4 Ebrill 2014

Datganiad gan Côr Caerdydd  

Fe fydd Côr Caerdydd yn dathlu’r Pasg eleni gyda pherfformiad o un o weithiau corawl mwyaf poblogaidd Haydn, Offeren “Nelson”.  Yn waith gafodd ei gyfansoddi mewn cyfnod o helbul yn Ewrop, mae’n llawn gwrthgyferbyniad ac yn cynnwys darnau heriol i’r côr a’r unawdwyr fel ei gilydd.  Mae’r côr yn dychwelyd i Eglwys Sant German yn ne’r ddinas lle recordion nhw eu CD diwethaf o gerddoriaeth Gymreig – “O Gymru”.

Dywedidd arweinydd y côr Gwawr Owen:

“Ry’n ni fel côr yn hoff iawn o ganu yn yr eglwys hon – mae’r acwstig yn wych ac roedd yn un o’r llefydd amlwg i ddewis recordio’n CD ac i gynnal ein cyngerdd ar gyfer y Pasg.  Ry’n ni hefyd yn hoff iawn o berfformio’r adeg hon o’r flwyddyn gan i ni ffurfio ar Ebrill y cyntaf ddwy flynedd ar hugain yn ôl”.

Yn ymuno â’r côr fydd y Soprano Llio Evans a’r Mezzo Caroline K Carragher – y ddwy yn fyfyrwyr yn Academi Llais Ryngwladol Cymru. Y tenor fydd Gethin Lewis sydd yn astudio yn y Guildhall yn Llundain. Osian Rowlands fydd y baswr profiadol ac ar yr organ fydd cyfeilydd Côr Caerdydd, Marcus Williams.

Fe fydd cyfle hefyd i glywed y côr yn perfformio darnau eraill gan gynnwys ‘Cariad’ – gwaith buddugol Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dinbych a’r Cyffiniau, 2013. Enillydd y Tlws oedd Ieuan Wyn sy’n aelod o Gôr Caerdydd.  Dyma’r tro cyntaf i’r côr ganu’r darn digyfeiliant, a’r tro cyntaf i’r gwaith gael ei berfformio ers y seremoni wobrwyo. Dywedodd y beirniaid ar y pryd bod y darn yn un gafaelgar o’r bar cyntaf, gyda’r harmonïau cyfoethog a’r ddeinameg amrywiol yn gofyn am gryn ddisgyblaeth leisiol.

Wrth siarad am ddewis geiriau ‘Cariad’ – cerdd gan Myrddin ap Dafydd – dywedodd Ieuan Wyn:

“Roeddwn yn sicr o’r cychwyn fy mod wedi dod o hyd i’r geiriau cywir. O’r eiliad i mi eu darllen, roeddwn yn medru clywed yr alaw yn dechrau ffurfio yn fy mhen.. Felly mae fy nyled yn fawr iddo!”

Felly os am glywed campweithiau – hen a newydd – dewch i glywed Côr Caerdydd yn Eglwys Sant German, Star Street, Caerdydd CF24 OJY am 7.30pm ar Nos Sul Ebrill y 6ed. Tocynnau yn £10 i oedolion – mynediad am ddim i blant o dan 16. Fe fydd elw’r noson yn mynd tuag at Ofal Cancr Marie Curie. 

www.corcaerdydd.com

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma