Cyngerdd Arswydus, Anhygoel!

14 Rhagfyr 2016

Yn ddiweddar fe aeth myfyriwr Prifysgol Caerdydd, Gwen Shelton, sy’n astudio newyddiaduraeth a’r Gymraeg, i weld cyngerdd Calan Gaeaf. Dyma ei hadroddiad:

Cynhaliwyd cyngerdd blynyddol ‘Halloween Spooktacular’ gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd o dan arweiniad Rebecca Miller. Mi wnaeth y gerddorfa hefyd estyn gwahoddiad i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, a Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru i ymuno yn ei berfformiad.

Mi oedd hi’n gyngerdd gwefreiddiol â rhaglen arswydus ac addas at Galan Gaeaf, yn cynnwys cyfansoddiadau traddodiadol a chyfoes, megis prif thema Ghostbusters, Edward Scissorhands, Symudiad Dies Irae o Requiem Verdi, a Carmina Buruna.

Llwyddodd Miller a’r perfformwyr gyfleu naws arswydus gyda chyfnodau ysgafn aml synhwyrol oedd at ddant y gynulleidfa heb ots am oedran e.e. diafol yn dawnsio, dewin yn gwneud triciau a Dracula wrth yr Organ. .

Ysbrydoli

Medd aelod o’r gynulleidfa “Roedd yr agoriad yn arbennig, yn drawiadol ac yn syfrdanol o arswydus. Gosododd yr olygfa a hefyd fy nisgwyliadau ar gyfer y perfformiad. Roedd hi’n amlwg fod pawb wedi mwynhau gan fod yna rhywbeth i ddenu plant a phobl o bob oedran. Os mae nod y gyngerdd yma oedd ysbrydoli plant i ddechrau dysgu offeryn neu ymuno â chôr gwnaethant wir llwyddo.

“Yn bersonol bydden i wedi dwli clywed mwy o gynnwys corawl ond ar y cyfan, roedd hi’n ffordd hyfryd i wario prynhawn Ddydd Sul, a ffordd arbennig a chofiadwy i ddathlu Calan Gaeaf”.

 

gwen-shenton-llun-2-jpg

Iwan Griffiths oedd cyflwynydd y prynhawn. Roedd ei frwdfrydedd a’i steil naturiol o gyflwyno wedi sicrhau fod y plant a’r bobl ifanc yn gynulleidfa wedi adeiladu ar eu gwybodaeth am yr amrywiaeth o offerynnau yn y gerddorfa a hefyd y lleisiau gwahanol yn y côr.

Rhoddodd gyfle i bob adran enghreifftio sŵn eu hofferynnau’n a llwyddodd y cerddorion rhoi blas ar gymeriad eu hofferyn hefyd. Sicrhawyd trwy wneud hyn eu bod nhw’n cadw a chynnal sylw a diddordeb y gynulleidfa trwy gydol y cyngerdd. Cafwyd jôcs, dawnsio a thipyn o hiwmor.

Roedd ymroddiad a pharodrwydd yr arweinydd Rebecca Miller yn ysbrydoledig a’i awydd at ei gwaith a’r celfyddydau yn amlwg trwy ei pharodrwydd i ymuno yn naws y prynhawn wrth rannu ei arbenigedd a’i gwisg ffansi.

Gwisgodd y gynulleidfa a’r perfformwyr mewn gwisgoedd arbennig hefyd, a chynhaliwyd gweithgareddau Calan Gaeaf yn ystod y toriad megis hud a lledrith, paent wyneb a gêmau amrywio ac yn ogystal â hyn, roedd dawnswyr ifanc a dewin yn perfformio wrth i’r gerddoriaeth mynd yn ei flaen.

Roedd hi’n gyngerdd arbennig o safon uchel du hwnt ar y cyfan, a wnaeth cipio dychymyg aelodau’r gynulleidfa’n effeithiol iawn. Byddwn yn argymell i bawb cymryd y cyfle i fynd i weld y cyngerdd blynyddol anhygoel yma’r flwyddyn nesaf! Roedd hi’n brynhawn i’w cofio!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma