Cymuned yn diolch i Ysgol Gwaelod-y-Garth

17 Ebrill 2016

Mae Ysgol Gynradd Gwaelod-y-Garth wedi gwneud gwaith hollbwysig wrth ddod â pheiriant diffibrilio i gymuned Gogledd Caerdydd. 

Sicrhaodd Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol arian gan Grant Cronfa Gymunedol ASDA gan sicrhau y gallai’r ysgol brynu’r peiriant, a osodwyd yn y neuadd bentref leol, a chynnig hyfforddiant.

Meddai Pennaeth Ysgol Gwaelod-y-Garth, Jan Jones:

“Rydym yn falch iawn o rôl yr ysgol yng nghymuned Gwaelod-y-Garth.

“Caiff y gymuned gyfan fudd o osod y peiriant pwysig hwn, ac rydym yn falch iawn bod pobl o’r gymuned wedi cael eu hyfforddi i’w ddefnyddio.”

Fe’i cyflwynwyd gan yr ysgol gan Nerys Williams ar ran Calonnau Cymru, a rhoddwyd hyfforddiant gan Barry White, gwirfoddolwr ag Ambiwlans Sant Ioan.

Cafodd pob un o staff yr ysgol, ynghyd â phobl yn y gymuned leol ac aelodau o gyngor yr ysgol, hyfforddiant ar sut i’w ddefnyddio mewn argyfwng.

Yn y llun, o’r chwith i’r dde: Nerys Williams o Galonnau Cymru, Jan Jones pennaeth Ysgol Gwaelod-y-Garth, Charlotte Foster o Asda, Peter Hammett Cadeirydd Pwyllgor y Neuadd Bentref a Dianne Payne, hefyd o Asda.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma